Dodana: 31 sierpień 2018 11:49

Zmodyfikowana: 31 sierpień 2018 11:49

Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na sportowe boiska – dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy

Z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach Programu SKS korzysta obecnie ok. 300 000 uczniów w całej Polsce! Po wakacyjnej przerwie uruchomiony zostanie dodatkowy nabór. O programie – województwo podlaskie Podstawowym celem Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Ilustracja do artykułu banerek-www-sks-kwadratm.jpg

Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach. SKS-y odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć. W tym roku w województwie podlaskim w zajęciach realizowanych w ramach #programSKS uczestniczy ok. 7500 dzieci i młodzieży z prawie 267 szkół. Programem objęto aż 17 powiatów i 97 gmin z Podlasia!

Dodatkowy nabór – dlaczego warto dołączyć do SKS-owej społeczności? Najprostszym i najtańszym lekarstwem na przeciwdziałanie niepokojącym tendencjom dot. otyłości jest regularna aktywność fizyczna. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, aby każde dziecko w wieku szkolnym było aktywne ruchowo przynajmniej przez godzinę dziennie. Program SKS poprzez swoje fundamentalne założenia przyczynia się do realizacji tego zalecenia. Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju.

Jak dołączyć do Programu? Ważną rolę odgrywa operator wojewódzki – Podlaska Federacja Sportu – który odpowiada za rekrutację szkół do programu, monitoring zadania na terenie województwa i współpracę z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje o rekrutacji do programu SKS są dostępne na stronie. Rolę operatora krajowego pełni Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który od lat zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze sportu oraz skutecznie wdraża ogólnopolskie projekty mające na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. W ramach koordynacji Programu SKS Instytut odpowiada za działania komunikacyjno-promocyjne oraz ewaluację projektu. SKS-owa społeczność ma możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach, warsztatach i konkursach.

facebook