Dodana: 17 lipiec 2017 15:15

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2017 21:40

Wicemarszałek Maciej Żywno spotkał się ze studentami z Białorusi

25 studentów z Białorusi, uczestników projektu pt. Szkoła letnia - „Bliska Władza” spotkało się z przedstawicielami Samorządu Województwa Podlaskiego aby porozmawiać o zasadach działania samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym i jego priorytetowych zadaniach.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego uczestników spotkania przywitał Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Opowiedział o współpracy transgranicznej i formach wspierania inicjatyw ułatwiających nawiązywanie współpracy pomiędzy Polską a Białorusią. Wicemarszałek podkreślił, że rola władzy w tym aspekcie dotyczy przede wszystkim usprawnienia procedur administracyjnych i infrastruktury komunikacyjnej, tak aby nie przeszkadzały one przedsiębiorcom w organizacji sprawnego przepływu  towarów i usług.

Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła prezentację na temat Samorządu Województwa Podlaskiego, jego strategii, polityce rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a także realizacji zasady partnerstwa w wykonywaniu zadań władz samorządowych. Opowiedziała zebranym o włączaniu wielu interesariuszy i środowisk społecznych i organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych, o roli konsultacji społecznych w tworzeniu budżetu samorządowego.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o tym jak samorząd województwa rozwiązuje bieżące problemy społeczne i koryguje działania zapisane w wieloletnich programach społeczno-gospodarczych.

Wspólnym  problemem społecznym, który występuje po obu stronach granicy jest starzejące się społeczeństwo. Eliza Szadkowska opowiedziała zainteresowanym jakie inicjatywy w tym temacie wykonały władze województwa podlaskiego, o tym, że samorząd z udziałem społeczności wypracował odrębny program dotyczący polityki senioralnej.

 

Szkoła Letnia „Bliska władza” organizowana jest już po raz 6 przez Białoruską organizację pozarządową „Ruch o Wolność” oraz Fundację Białoruski Dom. Tegoroczna edycja jest poświęcona tematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Studenci i młodzi ludzie z Białorusi zapoznają się z działalnością polskich samorządów, mediów i organizacji pozarządowych.

 

facebook