Dodana: 19 wrzesień 2018 09:46

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2018 09:46

Prawie 8 mln zł dotacji na modernizację szkół zawodowych w Janowie, Suwałkach i Wysokiem Mazowieckiem

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził we wtorek, 18 września prawie 8 mln dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizacje szkół zawodowych. Fundusze trafią do szkół w Janowie, Suwałkach i Wysokiem Mazowieckiem.

Ilustracja do artykułu zarzad 18.09-05.jpg

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie poprzez doposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, stworzy warunki zbliżone do tych, panujących w prawdziwym środowisku pracy. Z projektu skorzysta 135 uczniów. Wartość inwestycji to 1,6 mln zł, dofinansowanie wyniesie 1,4 mln zł.

W Suwałkach za kwotę ponad 4,2 mln zł (dofinansowanie 3,6 mln zł) zostanie rozbudowany i wyposażony budynek warsztatowy Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych. W obiekcie mają być prowadzone zajęcia z przedmiotów związanych z branżą budowlaną, odnawialnymi źródłami energii, mechaniką. Będzie tu też funkcjonować ośrodek egzaminacyjny, w którym będą przeprowadzane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Z kolei w Wysokiem Mazowieckiem, w dawnej stacji transformatorowo-generatorowej, powstaną trzy nowe pracownie kształcenia praktycznego: pojazdów rolniczych i agrotroniki, maszyn rolniczych oraz chłodnictwa i klimatyzacji. Będzie to część Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. We wszystkich pomieszczeniach budynku zostaną zrealizowane niezbędne prace związane z wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych. Budynek zostanie docieplony. Utworzone pracownie będą również służyły do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje.  Wartość projektu to 3,4 mln zł, dotacja z RPOWP wyniesie 2,9 mln zł.

 (at)

facebook