Dodana: 14 sierpień 2017 16:34

Zmodyfikowana: 14 sierpień 2017 16:34

Konsultacje w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Łomża-Mężenin

W czwartek i piątek, 10 i 11 sierpnia odbyły się konsultacje ws. przebudowy drogi wojewódzkiej. Spotkania z mieszkańcami odbyły się w Podgórzu i Rutkach Kossakach. W spotkaniach uczestniczył Człowiek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz Zastępca Dyrektora PZDW w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu 20771761_10212301909934320_970366888_o.jpg

Konsultacje społeczne dotyczyły projektu: "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin". Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

Stefan Krajewski podczas spotkań mówił, że zabiega o tę drogę, ponieważ byłby to bardzo dobry korytarz drogowy dla osobowych pojazdów z Białegostoku do Łomży. Droga ta, po przebudowie trasy S8, jest bardzo zniszczona na pewnych odcinkach i wymaga remontu.


Planowana przebudowa drogi obejmuje:

- budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od skrzyżowania z DK 63 do drogi DK 8 – poszerzenie jezdni do 7,0m

- przebudowa skrzyżowań z wlotami dróg bocznych

- budowa zatok i pętli autobusowych

- budowa dróg serwisowych na tych fragmentach drogi, gdzie celowe jest ograniczenie ilości bezpośrednich zjazdów z przyległych posesji na jezdnię drogi wojewódzkiej

- budowa zjazdów

- budowa chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego

- budowa przepustów na ciekach wodnych

- budowa i przebudowę sieci technicznego uzbrojenia terenu związanych z drogą bądź w miejscach występowania kolizji z projektowaną inwestycją

- budowa kanału technologicznego

- budowa stacji pogodowej – 2 szt.

- budowa zatoki ITD

 

 

facebook