Dodana: 22 lipiec 2018 19:15

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2018 19:15

Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego

Na posiedzeniu w czwartek, 19 lipca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło nieważność uchwały radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu zarzad-01.jpg

Jak poinformowała Joanna Urbańska, zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń RIO w ciągu 14 dni zostanie sporządzone uzasadnienie tej decyzji i dostarczone do Biura Sejmiku.

- Decyzja kolegium RIO potwierdza, że wykonanie budżetu województwa za rok 2017 było prawidłowe. Również tak uważam i tak, w imieniu zarządu, przedstawiałem to radnym sejmiku, podpierając się zresztą wcześniejszą opinią RIO o prawidłowym wykonaniu budżetu za rok 2017. Radni sejmiku, podejmując unieważnioną teraz przez RIO uchwałę o nieudzieleniu absolutorium, kierowali się kwestiami o charakterze politycznym, a nie zastrzeżeniami merytorycznymi ściśle związanymi z wykonaniem budżetu województwa. - podkreśla marszałek województwa Jerzy Leszczyński.

Przypomnijmy, że radni wojewódzcy nie udzielili absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok na czerwcowej - L sesji sejmiku. W czasie głosowania 12 głosów było za udzieleniem absolutorium, a 12 przeciw.

(mk)

facebook