Dodana: 11 marzec 2019 18:04

Zmodyfikowana: 12 marzec 2019 07:58

Marszałek zaprasza do dyskusji o województwie - na Konwencie Powiatów

W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu obradował w poniedziałek (11 marca br.) Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego. Artur Kosicki, marszałek województwa był głównym gościem podlaskich starostów.

Ilustracja do artykułu konwent powiatów (7).JPG

Obrady otworzył nowo wybrany przewodniczący Konwentu Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki.  

– Chcielibyśmy dobrze wykorzystać fundusze dostępne dla nas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśniał obecność marszałka województwa i towarzyszących mu przedstawicieli urzędu marszałkowskiego. – Tym bardziej, że jako powiaty mamy szeroki wachlarz zadań. Najważniejsze, to drogi powiatowe, szpitale powiatowe, szkolnictwo. Niestety, fundusze, jakimi dysponujemy są niewystarczające.

Marszałek Kosicki w ramach swojego wystąpienia podkreślał wolę współpracy z władzami wszystkich powiatów.

– Zarząd województwa jest otwarty na dyskusję o tym, jak ma wyglądać województwo podlaskie. To nasz obowiązek, by wspierać Państwa we wszelkich przedsięwzięciach – zapewniał Artur Kosicki. Przypomniał jednak, że obecna perspektywa finansowa zmierza ku końcowi, więc funduszy do wykorzystania nie jest wiele.

– Poczyniliśmy możliwe modyfikacje, by wykorzystać je jak najpełniej – wyjaśnił marszałek Kosicki. – Pod względem wykorzystania funduszy z RPO byliśmy na ostatnim miejscu, obecnie jesteśmy dwa miejsca wyżej. Chciałbym jednak, żebyśmy byli w czołówce. To ambitny cel, łatwo nie będzie, ale uważam, że możemy go osiągnąć.

Marszałek zaprosił także włodarzy powiatów do włączenia się w prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.– Dzięki temu będzie można przygotować się do nowej perspektywy unijnej w taki sposób, by w jak największym stopniu odpowiadała ona Państwa oczekiwaniom – wyjaśnił marszałek Kosicki.

W dalszej części spotkania Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP przedstawiła tegoroczne, interesujące dla powiatów konkursy w ramach RPO.  Z kolei Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, mówiła o uproszczonej procedurze składania wniosków o dofinansowanie. Dzięki niej łatwiej będzie złożyć i rozliczyć projekt.

ms

facebook