Dodana: 6 czerwiec 2018 12:05

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2018 12:05

Marszałek powiadamia prokuraturę ws. składowiska w Studziankach

Do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku trafiło dziś (w środę, 6 czerwca) zawiadomienie złożone przez marszałka województwa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez podpalenie zmagazynowanych odpadów w Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami zlokalizowanego w Studziankach.

Ilustracja do artykułu studzianki.jpg

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym (wydanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego w 2014 r.) spółka CIGO ma możliwość gromadzenia odpadów na terenie zakładu, jednakże tylko w określonych miejscach oraz w odpowiedni sposób nie stwarzając przy tym zagrożenia dla środowiska. Biorąc pod uwagę ustalenia z kontroli po pożarze w listopadzie 2017 r., z których wynika iż Spółka prowadziła działalność niezgodnie z zapisami pozwolenia, Marszałek Województwa Podlaskiego pismem z dnia 17 maja 2018 r. wezwał Spółkę do usunięcia naruszeń z zastrzeżeniem, iż nie wykonanie ich we wskazanym terminie skutkować będzie cofnięciem pozwolenia zintegrowanego.  Wezwanie to spółka odebrała 21 maja br. i od tej daty ma 30 dni na poinformowanie marszałka o sposobie usunięcia naruszeń.

Niestety, w ostatnich dniach na składowisku wybuchł kolejny pożar, w konsekwencji czego UMWP ma uzasadnione obawy, by przypuszczać, iż prawdopodobnie Spółka zawnioskuje do marszałka o przedłużenie terminu wykonania wezwania ze względu na niemożność uporządkowania terenu z uwagi na trwającą akcję gaśniczą. Mając na uwadze fakt, iż pożar który pojawił się na obiekcie w dniu 3 czerwca br. był już szóstym od 2012 r. w tym miejscu oraz ostatnie doniesienia medialne o wręcz „serii” pożarów odpadów w całej Polsce – można wysnuć podejrzenie o działaniach zamierzonych i mających na celu utrudnienie postępowania zmierzającego do cofnięcia pozwolenia na gromadzenie odpadów.

fot.: bialystok.straz.bialystok.pl

 

 

facebook