Dodana: 6 wrzesień 2018 13:27

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2018 13:27

Kolejne działania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z dofinansowaniem unijnym

Dofinansowanie pikniku rodzinnego, podsumowanie naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", a także organizacja konkursu plastycznego „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” – to główne tematy spotkania prasowego, które odbyło się w środę, 5 września br. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Wzięli w nim udział m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Prezes Zarządu LGR Cezary Cieślukowski oraz Sekretarz Zarządu LGR Stanisław Żukowski.

Ilustracja do artykułu Umowy z LGR (4).jpg

„Święto Siei – piknik rodzinny”

Na organizację tego wydarzenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” otrzyma dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł. Pieniądze pochodzą z PO "Rybactwo  i Morze" na lata 2014-2020. Stosowną umowę w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego podpisał Członek Zarządu Stefan Krajewski. Obejmuje ona m.in. koszty wynajmu terenu ogrodów przy Klasztorze Wigierskim, organizację kiermaszu, występy muzyczne, obsługę techniczną sceny.
Święto siei to cykliczna impreza, propagująca tradycje rybackie obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 
Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 8 września br. na terenie ogrodów przy Klasztorze Wigierskim. Poczatek o 12.30.

Prawie 4 mln z PO "Rybactwo  i Morze" dla LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Podczas spotkania podsumowano też I/2017 Nabór Wniosków, realizowany w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 działania w zakresie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Z dostępnego w ramach naboru limitu -  5 875 000,00 zł Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał 22 umowy o dofinasowanie na kwotę 3 900 427,00 zł;  13 wniosków pozostawił bez rozpatrzenia na kwotę 1 855 021,73 zł i i odmówił przyznania pomocy w przypadku 4 wniosków na kwotę 547 038,50 zł.

- Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że samorządy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i związki działające na lokalnym terenie mają wiele potrzeb, a dzięki pozyskanym pieniądzom moga rozwijać swoje przedsięwzięcia, a tym samym cały region- mówił marszałek Krajewski.

Podkreślił też, że wykorzystanie środków z PO Ryby na działania w zakresie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społecznośćtych środków jest na wysokim poziomie.
- Będziemy się też starali, aby do końca tej perspektywy wydatkować je w całości - dodał.

Jak zaznaczył prezes LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” Cezary Cieślukowski wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie, zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

Łącznie na realizację lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wykorzystano 3 925 427,00 zł (razem z operacją własną „Święto Siei” z 2017 r. - 25 000,00 zł) z 6 050 000,00 zł (cały limit na realizację LSR na lata 2016-2018), co daje 64,89 proc. wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018. Ponadto w ramach środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach LSR wykorzystano kwotę 2 472 216,00 zł z 2 775 000,00 zł, co daje 89,1 proc. 

 

„Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” konkurs dla uczniów podstawówek i gimnazjów

Konkurs organizuje Samorząd Województwa Podlaskiego przy udziale Stowarzyszania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.
Zadaniem uczestników jest przedstawienie, poprzez wybraną przez siebie technikę plastyczną lub komputerową, zmian jakie nastąpiły, bądź nastąpią w gminach, w których mieszkają, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych ze środków PO RYBY.
Główną ideą konkursu jest pokazanie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych na rzecz poprawienia wizerunku obszarów zależnych od rybactwa, polepszenia komfortu oraz jakości życia na terenach gmin położonych na obszarze działania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju widzianych oczami dzieci i młodzieży. Szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa określa Regulamin konkursu, który będzie dostępny na stronach: www.wrotapodlasia.pl , poryby.wrotapodlsia.pl   i http://lgr-pojezierze.eu.

czytaj: Ruszył konkurs plastyczny „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”


W załączeniu szczegóły umowy dotyczącej organizacji Piknku rodzinnego i podsumowania naboru wniosków w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

oprac.ak

 

Pliki do pobrania

facebook