Dodana: 1 maj 2016 16:04

Zmodyfikowana: 1 maj 2016 16:04

Metropolita białostocki abp Edward Ozorowski kończy dziś 75 lat

Ksiądz Arcybiskup EDWARD OZOROWSKI urodził się w 1941 roku w Wólce-Przedmieście koło Białegostoku. Na kapłana został wyświęcony w 1964 roku, a sakrę biskupią przyjął 29 kwietnia 1979 roku. Wcześniej, w roku 1976 uzyskał habilitację, w roku 1978 mianowany został docentem, w roku 1987 profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1994 profesorem zwyczajnym nauk teologicznych w zakresie dogmatyki i historii teologii.

Ilustracja do artykułu 20140318100412.jpg

Jest pierwszym biskupem, którego mianował na początku swego pontyfikatu Papież Jan Paweł II. Swoją dotychczasową, dwudziestosiedmioletnią posługę pasterską, sprawował jako biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej. Przez wiele lat był rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Kierował Archidiecezjalnym Komitetem Przygotowania Wizyty Ojca Świętego w Białymstoku w 1991 roku. Przyczynił się do powstania Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej na Uniwersytecie w Białymstoku, której jest kierownikiem. Reprezentował Episkopat Polski na XI Zebraniu Zwyczajnym Synodu Biskupów w Watykanie w 2005 roku.

W Episkopacie Polskim jest: Przewodniczącym Sekcji Teologicznej Komisji Nauki Wiary, Członkiem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Członkiem Zespołu do Spraw Sanktuariów w Polsce. Ponadto jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Towarzystwa Mariologicznego, Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, American Biographical Institute, The International Biographical Center (Cambridge), Geographical Society.

Wykłada w: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie w Białymstoku, Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, Wyższym Seminarium Duchownym w Sankt Petersburgu, Papieskim Wydziale Teologicznym – Sekcja św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jest Koordynatorem Zakładu Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Przewodniczącym Rady Naukowej do Spraw Kolegium Teologicznego i Studium Teologii w Białymstoku, Kierownikiem Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Otrzymał: nagrodę indywidualną Ministerstwa Edukacji Narodowej, Złoty Medal Research Fellow ABI, nagrodę W. Pietrzaka za refleksję teologiczną nad człowiekiem i jego miejscem w historii zbawienia oraz za wkład w dialog 
ekumeniczny.

Źródło: Archidiecezja Białostocka

facebook