Dodana: 19 kwiecień 2018 08:23

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2018 08:23

Muzeum Pamięci Sybiru coraz bliżej

Wkrótce rozpocznie się kolejny etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. W środę (18 kwietnia) prezydent Tadeusz Truskolaski podpisał umowę z wykonawcą tej inwestycji.

Ilustracja do artykułu muzeum pamięci sybiru.jpg

Muzeum Pamięci Sybiru, które obecnie mieści się w tymczasowej siedzibie przy ul. H. Sienkiewicza, jest jedyną w Polsce instytucją w pełni poświęconą pamięci obywateli polskich wywiezionych na Sybir. Nowa siedziba, która powstanie przy ul. Węglowej 8, umożliwi placówce realizowanie zadań na skalę do tej pory niespotykaną.

Wykonawca inwestycji – firma Budimex – przebuduje istniejący przy ul. Węglowej magazyn (o powierzchni ok. 3,1 tys. m2) na potrzeby ekspozycji. Wybuduje także nową część (o powierzchni prawie 2,4 tys. m2) na potrzeby zaplecza techniczno-administracyjnego. Firma zdemontuje istniejącą bocznicę kolejową i wybuduje infrastrukturę techniczną. Zadba też o zagospodarowanie terenu wokół muzeum i budowę parkingów. Drugi etap budowy muzeum potrwa do końca listopada 2019 r. Koszt to ponad 37,5 mln zł.

Pierwszy etap budowy muzeum rozpoczął się w 2016 roku. Wówczas wykonano stan zerowy obiektu – ściany piwnic wraz ze stropem. Koszt tych prac wyniósł około 2,4 mln zł.

 Dziś kończą się nasze wieloletnie starania o utworzenie w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru, a zaczyna się etap wznoszenia budynku placówki. Dziś spełniają się nasze zamierzenia – realizujemy nasze zobowiązanie wobec miasta, Polski, Sybiraków i ich potomków – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

W uroczystym podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji wzięli udział przedstawiciele środowiska Sybiraków, m.in. Barbara Sokólska. Jej historia to opowieść o przetrwaniu na obczyźnie, życiu nadzieją powrotu i miłością do ojczyzny. Barbara Sokólska z domu Młynarz, w kwietniu 1940 roku, podczas II deportacji, miała zaledwie cztery tygodnie. Została wywieziona z całą 7-osobową rodziną. Mama pani Barbary zdążyła zawinąć w serwetkę garść ziemi z rodzinnego majątku w Dobrej Wólce koło Pińska. Ta ziemia towarzyszyła im przez wszystkie lata zsyłki w Kazachstanie, aż po sześciu latach, wraz z rodziną, wróciła do Polski. Dziś jest jednym z eksponatów Muzeum Pamięci Sybiru. Dzięki pamiątkom, świadectwom losów Sybiraków i ich potomków będzie możliwe przywracanie wciąż nieodkrytych kart historii naszych rodaków.

W 2016 r. Miasto Białystok otrzymało od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” dotację na budowę MPS w wysokości 11 mln zł. W 2016 r. Białystok otrzymał z tej puli 1 mln, w 2018 r. dostanie 10 mln zł.

Ponadto w tym roku zostanie złożony kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji – na wydatki w roku 2019. Wartość dofinansowania wyniesie 50% kwoty inwestycji.

Miasto otrzymało również unijną dotację – w wysokości 6 mln 800 tys. zł – na wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia muzeum. Ta kwota zostanie wykorzystana w latach 2018-2020. Środki przyznano Miastu w ramach projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS” zgłoszonego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet VIII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury.

Misją Muzeum Pamięci Sybiru jest dokumentowanie i upamiętnianie losów obywateli polskich na ziemiach dawnego Imperium Rosyjskiego i ZSRR od XVII wieku do czasów współczesnych. Celem placówki jest nie tylko budowanie pamięci o Sybirze jako symbolu carskich i stalinowskich represji, ale również przestrzeni aktywności naukowej, kulturalnej i gospodarczej.

za: UM Białystok

facebook