Dodana: 7 grudzień 2017 08:07

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2017 08:07

Zdolność kredytowa Białegostoku – na piątkę

Stolica regionu znalazła się na wysokiej pozycji w rankingu „Zdolność kredytowa samorządów 2014-2016”, sporządzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wśród miast wojewódzkich Białystok zajmuje piąte miejsce.

Ilustracja do artykułu 0x0 (3).jpg

Wskaźnik zdolności kredytowej Białegostoku w rankingu „Wspólnoty” wynosi 14,2%. Na tyle wyliczono procent dochodów 2017 r., jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2014-2016). Dla porównania – wskaźnik dla Gdańska, który jest na pierwszym miejscu wśród miast wojewódzkich, wynosi 16,3%. Kolejne miejsca przed Białymstokiem zajmują: Szczecin (14,9%), Katowice (14,6%), Poznań (14,3%).

 Dla uzyskania dobrego wskaźnika zdolności kredytowej konieczne jest trzymanie w karbach wydatków bieżących, co nie jest rzeczą łatwą – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. –Wysoka pozycja Białegostoku w tym rankingu jest dla nas potwierdzeniem, że budżet naszego miasta jest właściwie i racjonalnie zarządzany, co mnie bardzo cieszy i uważam ten fakt za jeden ze znaczących sukcesów.

Przyjęta przez władze Białegostoku polityka pozwala na realizację projektów, przede wszystkim tych dofinansowanych przez Unię Europejską. Chodzi o inwestycje społeczne, edukacyjne, kulturalno-sportowe, drogowe, budowę mieszkań komunalnych, rozwój transportu miejskiego. Priorytetem przy planowaniu wydatków jest przede wszystkim rozwój Białegostoku i poprawa jakości życia jego mieszkańców. Realizacja tych planów inwestycyjnych nie jest zwykle możliwa bez zewnętrznych środków finansowych – kredytów, obligacji. Dlatego Miasto Białystok szczególnie dba o wieloletnie prognozowanie i racjonalizację wydatków, a także finansową dyscyplinę.

UM Białystok

facebook