Dodana: 19 lipiec 2018 14:46

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2018 14:46

RIO: uchwała o nieudzielaniu absolutorium prezydentowi Białegostoku nieważna

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w czwartek (19 lipca) stwierdziło nieważność dwóch uchwał białostockich radnych: uchwały Rady Miasta Białystok o nieudzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2017 rok, uchwały w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok.

Ilustracja do artykułu tadeusz-truskolaski-wrota.jpg

Decyzja RIO potwierdza, że budżet Białegostoku za rok 2017 został zrealizowany prawidłowo – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Każda inna ocena wykonania tego budżetu nie jest oceną merytoryczną, a polityczną.

Regionalna Izba Obrachunkowa już po raz czwarty stwierdziła nieważność uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta.  

Po raz trzeci za nieważną uznana została uchwała o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi miasta Tadeuszowi Truskolaskiemu.

facebook