Dodana: 30 kwiecień 2018 17:46

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2018 17:46

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski odwołał Adama Polińskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta

Jak informuje Urszula Mirończuk, rzeczniczka prasowa Prezydenta Miasta Białegostoku - Adam Poliński sam poprosił o zwolnienie go z pełnienia dotychczasowych obowiązków. W poniedziałek, 30 kwietnia Tadeusz Truskolaski podziękował Adamowi Polińskiemu za prawie 12 lat współpracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu polinski.jpg

Zastępca prezydenta Adam Poliński do dziś sprawował bezpośredni nadzór nad pracą: Biura Strefy Płatnego Parkowania, Departamentu Architektury, Departamentu Inwestycji, Departamentu Urbanistyki, Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich.

W związku z odwołaniem Adama Polińskiego, od 30 kwietnia podział kompetencji w Urzędzie Miejskim wygląda następująco:

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Biura Audytu Wewnętrznego

2) Biura Bezpieczeństwa Informacji

3) Biura Funduszy Europejskich

4) Biura Kontroli

5) Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

6) Biura Nadzoru Właścicielskiego

7) Biura Prawnego

8) Biura Rady Miasta

9) Biura Zamówień Publicznych

10) Biura Zarządzania Kryzysowego

11) Departamentu Geodezji

12) Departamentu Komunikacji Społecznej

13) Departamentu Obsługi Mieszkańców

14) Departamentu Prezydenta Miasta

15) Departamentu Strategii i Rozwoju

16) Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

17) Stanowiska do spraw bhp

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Rudnicki sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Departamentu Edukacji

2) Departamentu Gospodarki Komunalnej

3) Departamentu Kultury, Promocji i Sportu

4) Departamentu Ochrony Środowiska

Drugi Zastępca Prezydenta Zbigniew Nikitorowicz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Biura Strefy Płatnego Parkowania

2) Departamentu Spraw Społecznych

3) Departamentu Skarbu

4) Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Trzeci Zastępca Prezydenta Przemysław Tuchliński sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Centrum Aktywności Społecznej

2) Departamentu Inwestycji

3) Zarządu Dróg Miejskich

Sekretarz Miasta Krzysztof Marek Karpieszuk sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Biura Zarządzania Kadrami

2) Departamentu Architektury

3) Departamentu Informatyki

4) Departamentu Obsługi Urzędu

5) Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru

6) Departamentu Urbanistyki

7) Urzędu Stanu Cywilnego

Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Biura Egzekucji Administracyjnej

2) Departamentu Finansów Miasta

3) Departamentu Rachunkowości

Za: UM Białystok

facebook