Dodana: 2 wrzesień 2017 12:12

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2017 12:12

Nagroda dla Białegostoku za transport miejski

Nasze miasto po raz kolejny zostało docenione w ogólnopolskim konkursie. Białystok jest „Asem transportu publicznego” w kategorii „Miasto Roku/Ekologiczne Miasto Roku”.

Ilustracja do artykułu AUTOBUS.jpg

W tym roku w konkursie „Asy transportu publicznego” w kategorii Miasto Roku/Ekologiczne Miasto Roku, po analizie wszystkich zgłoszeń, o zwycięstwo rywalizowały Białystok, Poznań i Olsztyn. Białystok otrzymał nagrodę główną, a Poznań i Olsztyn wyróżnienia. Zwycięska statuetka została wręczona 30 sierpnia w Warszawie, podczas III Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo. Organizatorem konkursu i konferencji jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

– Nagroda, którą właśnie odebraliśmy, potwierdza, że wkładany przez miasto wysiłek w udoskonalanie i rozwój transportu publicznego jest zauważany i doceniany. Wdrażane rozwiązania są ekologiczne. Mają realny wpływ na coraz lepsze działanie komunikacji miejskiej – powiedział zastępca prezydenta Adam Poliński.

Konkurs "Asy transportu publicznego" ma na celu uhonorowanie najlepszych miast, osób i firm mających znaczący wpływ na kształt i rozwój transportu publicznego w Polsce. Nagrody są przyznawane przez niezależną kapitułę konkursu, w skład której wchodzą autorytety branży. Kapituła na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz własnej wiedzy i doświadczenia dokonuje wyboru laureatów konkursu w poniższych kategoriach: Człowiek Roku, Miasto Roku/Ekologiczne Miasto Roku, Dostawca Rozwiązań dla Transportu Publicznego.

W tym roku nasze miasto zostało docenione za osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju zrównoważonej mobilności – rozbudowę i modernizację sieci dróg miejskich, rozwój sieci ścieżek rowerowych i  priorytetowe traktowanie transportu publicznego. Białystok jest konsekwentny we wdrażaniu wieloletnich planów rozwoju transportu publicznego i działań poprawiających jego jakość. Szczególne uznanie miasto uzyskało za zorganizowanie Białostockiej Komunikacji Rowerowej (BiKeR). Kapituła konkursowa zauważyła też, że BiKeR to pierwszy w Polsce system aglomeracyjny, wykraczający poza granice Białegostoku i działający w gminach Juchnowiec Kościelny i Choroszcz.

Kompleksowe działania i przedsięwzięcia prowadzone przez prezydenta Białegostoku zyskały uznanie również w Komisji Europejskiej, która w 2016 roku spośród 2427 gmin i miast – uczestników Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności, następnie spośród 437 złotych uczestników wybrała 10 laureatów, a wśród nich Białystok – wyróżniając miasto za ciekawe, interaktywne działania promocyjne i propozycje skierowane do mieszkańców z wszystkich grup wiekowych, jak i wieloletnią strategię rozwoju transportu publicznego, za rozwiązania informatyczne dotyczące biletu elektronicznego i informacji pasażerskiej oraz dbałość o unowocześnianie i poprawę taboru miejskiego.

Za: UM Białystok

facebook