Dodana: 24 maj 2018 10:53

Zmodyfikowana: 28 maj 2018 12:57

Upamiętnienie 75. rocznicy powstania w getcie białostockim – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 21 maja 2018 r. Stowarzyszenie Zapomniany Białystok złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. ”Upamiętnienie 75 rocznicy powstania w getcie białostockim” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 28 maja 2018 r. do dnia 3 czerwca 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

Pliki do pobrania

facebook