Dodana: 17 lipiec 2018 12:35

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2018 12:36

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Wystawa sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej”

W dniu 17 lipca 2018 r. SZWADRON KAWALERII IM. 10-GO PUŁKU UŁANÓW LITEWSKICH złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wystawa sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej.” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Ilustracja do artykułu patton-tank-360919_960_720.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia
23 lipca 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot.pixabay

 

facebook