Dodana: 29 maj 2018 12:42

Zmodyfikowana: 29 maj 2018 12:43

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenie Zwykłe „Olmonty”

W dniu 28 maja 2018 r. Stowarzyszenie Zwykłe „Olmonty” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Kamień z tablicą upamiętniającą 250-lecie konfederacji barskiej i poległych konfederatów w bitwie pod Olmontami k/ Białegostoku w dniu 17 lipca 1769 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Ilustracja do artykułu Cross_of_the_Bar_Confederation.JPG

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.soljan@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 29 maja 2018 r. do dnia
04 czerwca 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

facebook