Dodana: 22 maj 2018 10:05

Zmodyfikowana: 22 maj 2018 10:05

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert ,,Dawne Pieśni – Młode Głosy” Waniewo 2018

W dniu 21 maja 2018 r. Towarzystwo Muzyczne ,,Słopiewnie” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Festiwal Muzyki Ludowej ,,Dawne Pieśni – Młode Głosy” Waniewo 2018 z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.pietkiewicz@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 22 maja 2018 r. do dnia
28 maja 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook