Dodana: 27 kwiecień 2018 11:01

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2018 11:01

Oferta uproszczona „Solniki 44- Lato w teatrze”

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Solniki 44- Lato w teatrze” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 27 kwietnia 2018 r. do dnia
03.05. 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

 

Pliki do pobrania

facebook