Dodana: 28 listopad 2017 11:02

Zmodyfikowana: 28 listopad 2017 11:02

„Znaczenie rynku francuskiego dla wymiany gospodarczej woj. podlaskiego” - pierwsze ze spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców

28 listopada w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące wsparcia eksportu oraz inwestycji na rynku francuskim pn. „Znaczenie rynku francuskiego dla wymiany gospodarczej województwa podlaskiego”. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, realizujący zadanie w ramach projektu Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Było to pierwsze z trzech tegorocznych spotkań informacyjnych samorządu województwa dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wybranych rynkach zagranicznych. Kolejne dotyczyć będą rynku Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

Pierwsze z wystąpień dotyczyło perspektyw rozwoju współpracy z rynkiem francuskim dla polskich przedsiębiorstw. Prezentacja, którą przedstawił Ivan Potier – Szef Działu Ekonomicznego Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce, obejmowała analizę danych statystycznych i wskazanie głównych branż o potencjale rozwojowym w zakresie rozwoju współpracy bilateralnej.

Kolejny temat „Francja – dobry partner do gospodarczej współpracy” w głównej mierze dotyczył aspektów prawnych dotyczących zakładania i prowadzenia  działalności gospodarczej na wybranym rynku, a także regulacji prawnych, sposobów świadczenia usług, zawierania umów, negocjacji i  bezpieczeństwa biznesowego współpracy. Szczegółowe informacje ukierunkowane były na ubezpieczenia eksportowe i transakcje walutowe w odniesieniu do możliwości wsparcia działalności eksportowej i  inwestycji i współpracy z rynkiem francuskim. Prelegentem był Remigiusz Pigłowski – Szef Komunikacji i Promocji Gospodarczej, Ambasada Republiki Francuskiej w Polsce – Agencji BUSINESS FRANCE w Polsce.

Ostatnie z wystąpień to prezentacja praktycznych aspektów współpracy z francuskimi partnerami. Doświadczenia podlaskiej firmy w kontaktach handlowych z rynkiem francuskim prezentował Paweł Makal, Manager ds. Eksportu SaMasz Sp. z o.o. Temat obejmował stosowane metody płatności, biznesowe warunki wejścia, różnice kulturowe, zasady współpracy, perspektywiczne branże dla podlaskich przedsiębiorców.

Udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze potwierdzenie udziału pod nr tel. 85 652 56 45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@iph.bialystok.pl

facebook