Dodana: 22 grudzień 2017 11:02

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2017 11:39

regulamin

REGULAMIN

1. Podlaski Portal Informacyjny "Wrota Podlasia" jest serwisem niekomercyjnym prowadzonym przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

2. Redakcja portalu nie publikuje tekstów niezamówionych.

3. Redakcja zastrzega sobie możliwość redagowania tekstów,  dokonywania w nich skrótów, nadawania tytułów odredakcyjnych.

4. Na portalu Wrota Podlasia teksty autorów zewnętrznych zamieszczane są nieodpłatnie.

5. Na Wrotach Podlasia nie są zamieszczane  reklamy ani banery firm komercyjnych, reklamowych, usługowych itp.

6. Informacje publikowane na portalu dotyczą województwa podlaskiego.

7. Portal jest otwarty na współpracę z samorządami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi itp.     

8. Portal jest organizatorem konkursów. Osoby z Białegostoku, które wygrały nagrody odbierają  je osobiście w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Wyszyńskiego 1, IV piętro, w godz. poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7:30-15:30. Nagrody nieodebrane w ciągu dwóch tygodni - przechodzą na następne konkursy. Osobom spoza Białegostoku nagrody wysyłamy pocztą.  

9. Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

10. Administrator danych osobowych - ponosi odpowiedzialność za ochronę danych i informacji o Użytkowniku Podlaskiego Portalu Informacyjnego "Wrota Podlasia" zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.).

11. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, polegające na bezprawnej zmianie danych lub dostępie do informacji przeznaczonej dla  Użytkownika Podlaskiego Portalu Informacyjnego "Wrota Podlasia", przy użyciu oryginalnych identyfikatorów żytkownika Podlaskiego Portalu Informacyjnego "Wrota Podlasia".

12. Administrator danych osobowych zapewnia zarejestrowanym  Użytkownikom Podlaskiego Portalu Informacyjnego "Wrota Podlasia" możliwość wyłączenia, edycji i wglądu do swojego konta.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi będą rozpatrywane za zasadach przyjętych w prawie powszechnie obowiązującym.

facebook