Dodana: 10 lipiec 2019 16:11

Zmodyfikowana: 11 lipiec 2019 09:16

„Wykorzystaj czas na życie” – spotkanie w ramach kampanii edukacyjnej dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi

Mimo choroby można żyć aktywnie, pracować i realizować swoje pasje – przekonują organizatorzy kampanii. W ramach jej drugiej edycji w środę (10.07.) w Białymstoku odbyło się spotkanie z udziałem pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, która objęła kampanię Fundacji „Żyjmy Zdrowo” honorowym patronatem, podziękowała jej autorom, a także wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w jej realizację.

Uczestnicy spotkania w ramach kampanii "Wybierz czas na życie". Agata Kornhauser-Duda - pierwsza z prawej

W spotkaniu wzięli też udział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Marek Malinowski, członek zarządu.

Wspierać i uświadamiać

– Z jednej strony jest to kampania wspierająca i motywująca kobiety z zaawansowanym rakiem piersi do aktywnego życia. Ale jest to także kampania uświadamiająca – mówiła Agata Kornhauser-Duda. – A przede wszystkim, co wydaje mi się najważniejsze, jest to kampania, która przełamuje pewne stereotypowe myślenie o tej chorobie, a także stereotypowe postrzeganie pacjentek z tą chorobą.

Jak zaznaczyła, kampania „Wykorzystaj czas na życie” pokazuje, że ciężka choroba nie powinna i nie musi wykluczać kobiet z funkcjonowania w codziennym życiu: społecznym, zawodowym, czy rodzinnym. Wyraziła też nadzieję, że będzie się ona nadal tak wspaniale rozwijać, dodawać otuchy pacjentkom, wzmacniać wolę życia, a społeczeństwo stanie się bardziej otwarte na pacjentki i na samą chorobę.

Szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczestniczących w spotkaniu członkiń Klubu Białostockich Amazonek, Fundacji OnkoCafe i Fundacji OmeaLife.

– Swoją godną naśladowania postawą udowadniają panie, że warto cieszyć się każdą chwilą życia i dziękuję Wam, że jesteście tak wspaniałą inspiracją dla wszystkich kobiet – podkreśliła składając im najlepsze życzenia.

Żyć aktywnie, realizować swoje pasje

Na raka piersi choruje w Polsce rocznie 17 tyś. kobiet, w województwie podlaskim 1,5 tyś.  Zaawansowany rak piersi może rozwinąć się nawet u 30-40% kobiet, które pierwotnie były leczone we wczesnym stadium choroby.

Jak zauważają pomysłodawcy kampanii, o ile o raku piersi mówi się dużo, to o jego zaawansowanej postaci już znacznie mniej. Jest niemedialny, bo nie jest z nim związany sukces terapeutyczny, a w świadomości samych chorych pozostaje często wyrokiem. Tymczasem postęp medycyny sprawił, że choroba ta w środowisku medycznym traktowana jest jako przewlekła.

– Kampania przybliżyła wielu osobom temat zaawansowanego raka piersi, kilka lat temu był to temat tabu – zauważyła Iwona Schymalla, prezes Fundacji „ Żyjmy Zdrowo”.

Pierwszy etap kampanii rozpoczął się w 2016 r. Do dziś w jej ramach odbyło się wiele spotkań i warsztatów interaktywnych w różnych częściach Polski, w tym 8 marca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim. Obecnie realizowany jest jej drugi etap, jego zakończenie planowane jest na jesień br. Partnerem kampanii jest Białostockie Centrum Onkologii.

W spotkaniu w Białymstoku wzięli udział: senator Waldemar Kraska z Senackiej Komisji Zdrowia, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, lekarze, psycholodzy, chirurdzy z Białostockiego Centrum Onkologii, a także członkinie organizacji pacjenckich. Towarzyszyła mu debata regionalna z udziałem ekspertów medycznych oraz warsztaty dla pacjentek.

ms/ red. is

facebook