Dodana: 3 maj 2019 13:29

Zmodyfikowana: 3 maj 2019 13:29

Wspólnie dla Zdrowia - debata o innowacjach, technologii i efektywności leczenia w Polsce

Minister Zdrowia, prof. dr hab. Łukasz Szumowski i JM. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Adam Krętowski zapraszają 8.05.2019 r o godz. 10.00 na konferencję "Wspólnie dla Zdrowia" - debatę o innowacjach, technologii i efektywności leczenia w Polsce. Konferencja odbędzie się w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy ul. J.Kilińskiego 1.

Ilustracja do artykułu jarmoluk-pixabay.jpg

Celem debaty "Wspólnie dla Zdrowia" jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa, oraz umożliwi niezbędne zaangażowanie kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone, nakłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektywnie. Jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność na główne choroby cywilizacyjne oraz poprawić skuteczność leczenia?

 

Eksperci będą dyskutować o wpływie technologii na wartość zdrowotną. Digitalizacja sektora ochrony zdrowia, rozszerzenie dostępu do innowacji technologicznych (terapie lekowe i nielekowe) oraz organizacyjnych to często wskazywane środki do poprawy jakości i bezpieczeństwa polskiej opieki zdrowotnej. Branża nowoczesnych technologii medycznych to także fundamenty rozwoju gospodarczego wielu krajów. 

"Badania biotechnologiczne prowadzące do powstania nowych leków i nowych form terapii są zwykle długotrwałe, obarczone sporym ryzykiem niepowodzenia, a przez to stają się bardzo kosztowne" - podkreśla prof. Marcin Moniuszko Prorektor ds. nauki UMB. 

Podczas debaty specjaliści postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy wysiłki polskich naukowców i polskich firm biotechnologicznych dają nadzieję na powstanie nowych form terapii, które mogłyby znaleźć kliniczne zastosowanie w Polsce i zagranicą, oraz jakie warunki musimy spełnić, aby stworzyć właściwy ekosystem do rozwoju innowacji w medycynie, gwarantujący sukces tego procesu? Jednym z tematów poruszanych na konferencji będą również kwestie zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania badań i wdrożeń oraz identyfikacji obszarów, w których powinna rozwijać się polska biotechnologia. 

Pełniący obowiązku prezesa Agencji Badań Medycznych, dr Radosław Sierpiński zauważa, że w ostatnim czasie słowo innowacja, zwłaszcza w opiece zdrowotnej, mocno się zdewaluowało.  W kolejnej sesji eksperci będą zastanawiać się nad definicją innowacji w ochronie zdrowia, a także postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakie innowacje należy inwestować. 

Bardzo ważnym głosem, podobnie jak i w innych konferencjach, będzie głos pacjentów, którzy są nie tylko zasadniczym beneficjentem innowacji w ochronie zdrowia, ale również niezwykle istotną grupą stymulującą do wdrażania najnowszych metod leczenia. Nie można tutaj pominąć roli płatnika, a przede wszystkim ośrodków decyzyjnych w systemie, którą jest odpowiedzialne wydatkowanie środków publicznych, co winno być poparte rzetelną oceną wartości dodanej jaką dla pacjentów niesie innowacyjna diagnostyka i terapia. 

Rejestracja na konferencję -link do rejestracji: https://www.webankieta.pl/ankieta/394393/formularz-zgloszeniowy.html

Więcej szczegółów, oraz program znajdują się w poniższym linku do strony: 

https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/20124,VI_Konferencja_z_cyklu_Wspolnie_dla_Zdrowia_pt_Innowacje-_technologie_efektywnosc

mat. org

facebook