Dodana: 21 styczeń 2020 13:24

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2020 14:11

W „Śniadecji” przybędzie łóżek do leczenia pacjentów z problemami neurologicznymi

- Jest decyzja o utworzeniu drugiego miejsca na udzielanie świadczeń z zakresu neurologii w Wojewódzkim Szpitalu im J. Śniadeckiego – poinformował we wtorek (21.01) Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Tym samym liczba łóżek neurologicznych w "Śniadecji" wzrośnie do 92.

Ilustracja do artykułu Konferencja ws. podlaskiej neurologii-3.jpg

Drugie miejsce leczenia pacjentów z problemami neurologicznymi ma zostać zlokalizowane
w modernizowanym budynku szpitala wojewódzkiego przy ul. Skłodowskiej (budynek 12). 
Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec marca br.

Jest miejsce i są pieniądze
Podczas konferencji marszałek Malinowski odniósł się do informacji pojawiających się w regionalnych mediach, mówiących o fatalnej sytuacji w podlaskiej neurologii. Podkreślał, że spadek ilości łóżek neurologicznych w szpitalu wojewódzkim to sytuacja przejściowa spowodowana modernizacją budynku. Na czas prac budowlanych przeniesiono oddział neurologii w inne miejsce i zmniejszono liczbę łóżek o prawie połowę, ale już pod koniec I kwartału br. sytuacja ma wrócić do stanu sprzed remontu.
Marszałek dodał, że do rozszerzenia działalności z zakresu neurologii w szpitalu wojewódzkim były niezbędne dwa czynniki – możliwości lokalowe i dodatkowe finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia i te dwa warunki zostały spełnione. - Miejsce jest prawie gotowe, a wiem, że środki w budżecie NFZ także są – mówił Marek Malinowski.
O dodatkowym finansowaniu zapewniał dyrektor Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Olesiński. - W związku z rzeczywistym działaniem zarządu województwa i osób zarządzających szpitalem, które doprowadziło do utworzenia drugiego miejsca udzielania świadczeń, Podlaski Fundusz NFZ przeznaczy finansowanie również na to drugie miejsce udzielania świadczeń i będzie finansował rzeczywistą liczbę udzielanych świadczeń z zakresu neurologii z pododdziałem udarowym – podkreślał dyrektor Olesiński.

Szpitale wojewódzkie zapewniają 79% zapotrzebowania na leczenie neurologiczne
Marszałek Malinowski podkreślał, że samorząd województwa jest organem prowadzącym dla czterech szpitali, w których znajdują się oddziały neurologiczne. Są to:

  • Szpital Wojewódzki im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
  • Szpital Wojewódzkim im. L. Rydygiera w Suwałkach,
  • Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży,
  • SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy.

Trzy z nich zapewniają też możliwość leczenia pacjentów, u których rozpoznano udar mózgu.

Szpitale dysponują 151 łóżkami na oddziałach neurologicznych oraz pododdziałach udarowych, co stanowi 79% wszystkich łóżek neurologicznych w województwie. Jednym ze świadczeniodawców zapewniających pacjentom możliwość leczenia na oddziale neurologicznym jest również Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, dysponujący 40 łóżkami neurologicznymi.

Pieniądze i miejsce są – brakuje kadr
Dominik Maślach, dyrektor departamentu Zdrowia UMWP podczas konferencji mówił, że na koniec 2018 roku w województwie podlaskim funkcjonowało 1,8 łóżek/10tys. mieszkańców. W tej chwili to 1,6 łóżka/ 10tys.mieszkańców. W Polsce wartość tego wskaźnika to 2 łóżka/10 tys. mieszkańców. Jednak w latach 2016-2018 zmniejszyła się liczba hospitalizacji na oddziałach neurologicznych - z 4890 pacjentów w 2016 roku do 4360 pacjentów w 2018 roku.
Przeciętne wykorzystanie łóżek w tych oddziałach wyniosło 77,1%. - Mieliśmy więc w województwie niewielką rezerwę jeśli chodzi o łóżka neurologiczne, co jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego chorych - mówił Dominik Maślach.
Również w okresie styczeń – wrzesień 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, zmniejszyła się liczba hospitalizacji na oddziałach neurologicznych: z 4827 pacjentów w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku do 4199 pacjentów w okresie styczeń – wrzesień 2019 roku.
Przeciętne wykorzystanie łóżek w tych oddziałach wyniosło 86,16%, co oznaczało wyższe obłożenie łóżek neurologicznych w Podlaskiem w porównaniu do Polski (wskaźnik ten wyniósł 75%). - Należy podkreślić, że ta sytuacja była wynikiem prowadzenia w tym czasie licznych inwestycji, mających na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w szpitalach nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego – podkreślał dyrektor Dominik Maślach i zwrócił uwagę, że nasz region ma problem z dostępnością specjalistów neurologów.
Na ten problem zwrócił też uwagę z-ca dyrektora szpitala wojewódzkiego ds. ekonomicznych Karol Kozłowski. - Pod względem lokalowym i sprzętowym jesteśmy gotowi do przyjmowania pacjentów, brakuje kadr które są konieczne do obsługi takiej ilości łóżek – w tej chwili prowadzone są rozmowy z kadrą lekarską – tutaj problemu raczej nie będzie. Aby pacjenci mogli liczyć na rozszerzoną opiekę w szpitalu wojewódzkim konieczne jest zatrudnienie około 20 pielęgniarek, a to - jak przyznał dyrektor Kozłowski - „trudne zadanie”.

***
Zarząd Województwa Podlaskiego, mając na uwadze zapewnienie właściwej opieki neurologicznej mieszkańcom regionu, podejmuje liczne działania zmierzające do podniesienia jakości usług w zakresie leczenia na oddziałach neurologicznych, w tym zapewniających leczenie udarów. 

Są to przede wszystkim inwestycje, dzięki którym zwiększy się liczba łóżek i poprawią się warunki leczenia:

  • Modernizacja budynku nr 12 Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku (obecnie szpital dysponuje 34 łóżkami neurologicznymi i 22 udarowymi. Po zakończeniu remontu w budynku nr 12 zostanie zlokalizowanych 47 łóżek).Wartość inwestycji to 18 860 708 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa – 6 815 000 zł, dotacja z budżetu województwa – 11 857 100,92 zł, środki własne szpitala – 188 607,08 zł. Planowany termin zakończenia to I kwartał 2020 roku.
  • Otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
  • Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku nr 9 Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku i zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej – wartość inwestycji:13 954 381 zł w tym: środki z RPOWP – 6 689 397 zł, dotacja z budżetu województwa – 7 156 379 zł, środki własne szpitala – 108 605 zł. Inwestycje zakończone w I półroczu ubiegłego roku.
  • Zarząd Województwa Podlaskiego wraz z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku prowadzi zaawansowane działania związane z przygotowaniem organizacyjnym i finansowym uruchomienia w szpitalu drugiego miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neurologii. Jego uruchomienie zaplanowane jest na II i III kwartał tego roku i jest uzależnione od zakończenia modernizacji budynku nr 12.

Przytoczone dane oraz inicjatywy podejmowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczą o tym, że pomimo pewnych problemów związanych z zapewnieniem opieki neurologicznej, nie można mówić o zapaści w tej dziedzinie. Wręcz przeciwnie – w najbliższych miesiącach sytuacja w podlaskiej neurologii będzie się systematycznie poprawiać.

 

ak/is/red.aa

facebook