Dodana: 29 maj 2019 20:40

Zmodyfikowana: 30 maj 2019 13:07

Święto w kolneńskim szpitalu

Szpital Ogólny w Kolnie miał w środę (29 maja br.) swój wielki dzień. Dyrekcja szpitala wraz z szeregiem gości uroczyście otworzyła - jedną z największych w ostatnich latach - inwestycję w placówce: wyremontowany oddział i sale pooperacyjną Chirurgii Ogólnej. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego udało się wyremontować korytarze, sale zabiegowe, sale pooperacyjną, pokoje socjalne a przede wszystkim przebudować i doposażyć w odrębne łazienki – pokoje pacjentów. Łączny koszt remontu - prawie 4 mln zł, z czego ok. ponad 2 300 tys. zł to dotacja z RPO.

Gospodarze i goście uoczystości przecinają wstegę

- W ramach projektu realizowanego przez szpital  wyremontowany został Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; sala pooperacyjna Oddziału Chirurgii Ogólnej. Szpital kupił także nowoczesne wyposażenie na potrzeby oddziału i sali pooperacyjnej;

- Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia w Szpitalu Ogólnym w Kolnie.

 W uroczystości otwarcia oddziału brało udział wielu gości: parlamentarzyści - Bernadetta Krynicka i Lech Kołakowski, przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów od wojewódzkiego – obecny był Marek Malinowski, członek zarządu Województwa; przez powiat ze starostą Tadeuszem Klamą na czele; miasto reprezentował burmistrz Kolna Andrzej Duda, a gminę Kolno wójt Józef Wiśniewski.

- W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces realizacji tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że szpital
w Kolnie skutecznie uczestniczy w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego regionu. Jest to bowiem jeden z priorytetów w działaniu władz samorządowych województwa podlaskiego – czytał list Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, Członek Zarządu Województwa Marek Malinowski.

Gratulacje i podziękowania składali także parlamentarzyści: - Dziękuję nie tylko w imieniu pacjentów, ale także personelu, bo dzięki tej inwestycji poprawią się warunki pracy choćby pielęgniarek, które od lat są mi bardzo bliskie – podkreślała poseł Krynicka, przypominając o trudach zawodu pielęgniarki, w którym sama przepracowała 24 lata. Dyrekcja odebrała również gratulacje od posła Lecha Kołakowskiego a także przesłane listownie pozdrowienia od ministra Jarosława Zielińskiego.

Podziękowania za trud w przygotowaniu i realizacji inwestycji na ręce dyrektor szpitala Krystyny Dobrołowicz składał starosta powiatu kolneńskiego, współgospodarz placówki: Tadeusz Klama.

- Ten dzień jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, ważnym dla całej społeczności powiatu, wszystkich jego gmin – podkreślał starosta. - Nie było łatwo, bo takie inwestycje są dla nas dużym wyzwaniem. Tym bardziej dziękuję dyrekcji i personelowi, że podczas remontu, przez dwa lata szpital nadal przyjmował pacjentów.  A nam determinacji nie zabraknie i czas na kolejne inwestycje: remont oddziału wewnętrznego i tomograf.

O kolejnych inwestycjach w placówce mówił także burmistrz Kolna Andrzej Duda: - Kiedy rozpoczynałem swoją pierwsza kadencję, postawiliśmy na  remontu oddziału położniczego, potem przyszedł czas na kardiologię, a teraz myślimy o geriatrii – te plany jakoś ściśle wiążą się nam z upływem lat – żartował burmistrz. Za to wzruszenia nie kryła dyrektor szpitala Krystyna Dobrołowicz, która po otrzymaniu kwiatów od personelu zwierzyła się zaproszonym gościom: - W ostatnią niedzielę minęło 15 lat odkąd jestem w tym szpitalu dyrektorem. Były różne momenty, sukcesy i porażki, bo nikt nie jest ideałem. Zapewniam jednak, że to miejsce, ten szpital jest całym moim życiem, i jako dyrektora i mieszkanki tych okolic – mówiła wzruszona.

To nie koniec zmian w szpitalu w Kolnie. Jeszcze w tym roku ma tam zostać tam otwarty Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Trwają ostatnie procedury.

- Mam nadzieję, że stanie się to jeszcze w tym roku, w ciągu kilku najbliższych miesięcy – mówił dziennikarzom dr Leszek Poppe, z- ca dyr. ds. lecznictwa w Szpitalu Ogólnym w Kolnie. – Do tej pory takiego oddziału u nas nie było, wszyscy pacjenci, którzy potrzebowali opieki na OIOM-ie byli przekazywani do placówek ościennych, co oznaczało szukanie dla nich miejsca, a to z kolei wydłużało czas oczekiwania. Teraz będą mieli łatwiejszy dostęp do takiej opieki, co znacznie wpłynie na ich bezpieczeństwo.

art

  

 

 

facebook