Dodana: 23 maj 2019 15:10

Zmodyfikowana: 24 maj 2019 08:13

„Śniadecja” ma nowy angiograf

Oddział kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zyskał wysokiej klasy sprzęt medyczny - nowy angiograf będzie wykorzystywany w leczeniu chorób kardiologicznych, które należą do najczęstszych przyczyn zgonów. Zakup urządzenia został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu Konferencja Śniadecja (8).jpg

Szpital wojewódzki w  Białymstoku zakończył projekt unijny dotyczący m.in. unowocześnienia leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego.
Głównym celem przedsięwzięcia był zakup angiografu wraz ze sprzętem wspomagającym jego obsługę  i modernizacja istniejącej pracowni na oddziale kardiologicznym.
W czwartek, 23 maja b., odbyła się konferencja prasowa podczas której o szczegółach inwestycji mówili Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego Cezary Nowosielski i Ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych dr Jerzy Bychowski. Po konferencji odbyła się prezentacja pracowni i nowych sal szpitalnych.

- To kolejny projekt w podlaskiej służbie zdrowia zrealizowany dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego – mówił podczas spotkania Marek Malinowski – Jego całkowita wartość to blisko 7,5 mln zł., z czego ponad 6 mln to dofinansowanie z funduszy europejskich. Jest to kolejna inwestycja, której celem jest podnoszenie jakości opieki zdrowotnej świadczonej mieszkańcom naszego regionu, a przypominam, że samorządy tylko poprzez tego rodzaju przedsięwzięcia mogą wspierać lokalne jednostki zdrowia.

Sprzęt na miarę XXI w.
Satysfakcji z nowego wyposażenia nadzorowanej pracowni nie kryje Ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych dr Jerzy Bychowski.
- Angiograf służy do obrazowania tętnic wieńcowych,  a to pomaga podjąć decyzję co do sposobu leczenia pacjentów. Do wyboru mamy angioplastykę balonową, angioplastykę balonową z założeniem stentu oraz podjęcia decyzji do ewentualnego leczenia kardiochirurgicznego – wyjaśniał dr Bychowski - Jest to sprzęt najnowocześniejszy, spełniający kryteria międzynarodowe.

Dodał też, że wysłużony, blisko dziesięcioletni angiograf będzie nadal wykorzystywany m.in. do wszczepiania rozruszników.
- Na nowym sprzęcie będzie robiona tzw. kardiologia ostra czyli zawały i ostre zespoły wieńcowe.

Zakup angiografu to główna i najdroższa część inwestycji, ale nie jedyna  
- Oprócz tego zakupiliśmy też wiele innego sprzętu m.in. respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory – wymieniał dyrektor szpitala Cezary Nowosielski.
I dodał, że przy okazji modernizacji pracowni, urząd marszałkowski zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia komfortu pacjentów:
- W związku z tym otrzymaliśmy prawie 550 tyś. na remont pomieszczeń po byłym oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego. Tam powstały cztery trzyłóżkowe, nowocześnie wyposażone sale z węzłami sanitarnymi.

Podczas spotkania prasowego Marek Malinowski zwrócił uwagę, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego ( jednostki nadzorowanej przez samorząd województwa) są prowadzone jeszcze dwie inwestycje.
- Na końcowym etapie jest inwestycja o wartości prawie 13,5 mln zł na oddziale rehabilitacji. Trwa też realizacja  projektu na neurologii –wartość tego projektu to ponad 18mln 800 tys. zł. Do tej inwestycji samorząd dokłada ponad 11mln 500 tys. – informował marszałek.  


Oddział kardiochirurgii szpitala wojewódzkiegow Białymstoku wykonuje około 800 zabiegów rocznie. Czas oczekiwania na planowe zabiegi to od dwóch tygodni do miesiąca.

ak
fot.Marcin Nawrocki 

 

Projekt pn.: „Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna,

Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup sprzętu i aparatury medycznej do Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i do Poradni Kardiologicznej, a także do Oddziału Urologii Onkologicznej

i Ogólnej, w tym m.in. zakup angiografu, zestawów Holtera, respiratora, echokardiografu oraz torów wizyjnych do endourologii i laparoskopii.

 

Planowany okres realizacji projektu: czerwiec 2018 r. – czerwiec 2019 r.

 

Całkowita wartość projektu       7 463 510,00 zł,

w tym:

Dofinansowanie z UE                6 343 983,50 zł

Budżet Województwa 1 119 526,50 zł, z czego w 2019 roku dotacja 1 013 004,74 zł.

 

 

W ramach projektu został zakupiony angiograf, którego koszt wraz robotami dostosowawczymi pomieszczenie wyniósł 4 899 573 zł.

 

 

W budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2019 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 28 516 417 zł (w tym 6 154 007 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na modernizację budynku nr 12 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26  na potrzeby Oddziału Neurologii) z przeznaczeniem na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wkłady własne do projektów UE realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

 

 

 

 

 

 

 

facebook