Dodana: 3 czerwiec 2019 11:20

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2019 11:20

Pierwsze w Polsce Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca powstało w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytecki Szpital Kliniczny powołały pierwsze w Polsce Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca czyli tzw. Lung Cancer Unit.

Lekarze przy stole operacyjnym

To jednostka z odpowiednim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym zatrudniająca zespół doświadczonych specjalistów i zapewniająca pełny dostęp do wszystkich metod potrzebnych do rozpoznania i leczenia raka płuca.

Współpraca wielu specjalistów

Istotnym elementem nowego centrum jest także współpraca ze specjalistami radioterapii z Białostockiego Centrum Onkologii (BCO). Eksperci, którzy stale współpracują na co dzień w ramach wielodyscyplinarnych zespołów USK i BCO, podejmują wszystkie kluczowe decyzje w oparciu o konsylium wielospecjalistyczne, a nie jednoosobowo. Pierwotny model klinicznej „ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej” chorych na raka płuca został opracowany przez specjalistów-badaczy zatrudnionych w projekcie naukowym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku MOBIT, będących jednocześnie pracownikami USK.  Po zakończeniu trzyletniego projektu nie było żadnych wątpliwości, że koniecznym i naturalnym jest przekształcenie dotychczasowego modelu funkcjonowania zespołu i infrastruktury diagnostyczno-leczniczej w Lung Cancer Unit, czyli Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca.

Koordynacja na każdym etapie

Rak płuc pozostaje główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów na całym świecie. Wpływa na to przede wszystkim późna zgłaszalność chorych do lekarza i wynikające z tego zaawansowanie choroby uniemożliwiające zabieg operacyjny. Chorzy z kaszlem, bólem w klatce piersiowej, dusznością, krwiopluciem zgłaszają się do lekarza rodzinnego a ten, podejrzewając nowotwór kieruje pacjenta do pulmonologa, rzadziej do onkologa, chirurga klatki piersiowej. Potwierdzenie raka płuca wymaga wykonania szeregu skomplikowanych metod diagnostycznych, chirurgicznych i zaangażowania również radiologa, patomorfologa, radioterapeuty. Planowanie, nadzór i ocena efektów leczenia, leczenie powikłań, nawrotów również wymaga stałego zaangażowania w/w specjalistów. Optymalnym jest takie rozwiązanie organizacyjne, które wymusza zaangażowanie wszystkich w/w specjalistów w diagnostykę i leczenie pacjenta od samego początku i na każdym jego etapie.

mat. org/red.art

fot. pixabay/sasint

 

 

facebook