Dodana: 27 luty 2020 14:25

Zmodyfikowana: 27 luty 2020 16:05

Pacjent pod kompleksową opieką – pilotaż sieci onkologicznej w Podlaskiem

Ponad 190 osób włączono dotychczas do pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi w województwie podlaskim. O postępach rozpoczętego w grudniu ub. r. przedsięwzięcia, podczas czwartkowej konferencji (27.02) w Białostockim Centrum Onkologicznym (BCO), mówili m.in. Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Konferencja dot. pilotażu sieci onkologicznej w woj. Podlaskim 25.jpg

Wyniki pilotażu pozwolą ocenić organizację, jakość oraz efekty kompleksowej i koordynowanej  opieki onkologicznej w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia w ramach sieci onkologicznej, która ma funkcjonować w całym kraju. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach - począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

– Krajowa Sieć Onkologiczna w zamyśle ma sprawić, że pacjent, który wchodzi do ośrodka onkologicznego, z tego ośrodka będzie dokładnie wiedział, gdzie ma trafić  i zostanie tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, pokierowany „za rękę” przez ten proces trudny. Przez proces, w którym ci pacjenci z powodu diagnozy, która czasem jest szokująca, a zawsze wyjątkowo stresująca, nie mogą pozostawać sami sobie, a dziś niestety tak jest – wyjaśniał ideę przedsięwzięcia Sławomir Gadomski, podkreślając, że „to dość duże wyzwanie”. – Wierzymy w to bardzo mocno, że ten pilotaż przede wszystkim odbije się pozytywnie na pacjentach, skróci ich ścieżkę terapeutyczną.

Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, mają mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych. Będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia.

Województwo podlaskie jest jednym z czterech (to także pomorskie, dolnośląskie i świętokrzyskie) realizujących pilotaż koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest tu BCO, zaś w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (USK). Szpitale wojewódzkie w Suwałkach, Białymstoku i Łomży oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku pełnią funkcję ośrodków współpracujących.

Od początku grudnia placówki działające w ramach pilotażu włączają do niego kolejnych pacjentów. Obecnie ta liczba sięga 191. Ponad 80% (155) – przyp. red.) spośród wszystkich zgód pozyskało BCO, USK – 32 i jedną Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Najwięcej pacjentów, blisko 100 to pacjentki z nowotworem piersi. Na drugim miejscu plasuje się rak jelita grubego – 40 osób, rak gruczołu krokowego – 19, rak jajnika – 17, rak płuca oraz wtórny rak płuca – po 8 pacjentów.

Od momentu objęcia pilotażem, przebieg ich leczenia koordynują powołane do tego osoby. W BCO to zespół 15 osób, w tym koordynatorki medyczne, koordynatorzy leczenia onkologicznego (sekretarki medyczne) i osoby do obsługi administracyjnej.

– Po pierwszej wizycie u lekarza w kwestii organizacyjnej: ustalania wizyt u lekarza, dopilnowania tego, czy pacjent na te badania przyszedł, czy jest już wynik tego badania, to wszystko już spoczywa na barkach koordynatorek administracyjnych – wyjaśniła dr Dorota Kazberuk, koordynator medyczny ds. pilotażu onkologicznego.

Elementami pilotażu jest infolinia Call Center BCO, na którą, do 21 lutego, odnotowano ponad 13300 połączeń, a także ankiety onkologiczne oraz satysfakcji, jako źródło ogromnej wiedzy dla osób koordynujących przedsięwzięcie, tworzenie standardów postępowania. Elementem innowacyjnym pilotażu w Podlaskiem jest biobankowanie, czyli gromadzenie materiału biologicznego, który posłuży do badań nad nowotworami.

Dr Kazberuk, reasumując dotychczasowe efekty pilotażu, podkreśliła, że to bardzo wcześnie na podsumowania, ale stały kontakt z ośrodkami z innych województwa i wymiana informacji, a także „bycie bliżej pacjenta” to już osiągnięte wymierne wartości projektu.

Pilotaż w województwie podlaskim potrwa 18 miesięcy – do 31 maja 2021 r. Za możliwość jego realizacji w woj. dziękowali m.in. wojewoda Bohdan Paszkowski i Marek Malinowski, członek zarządu województwa. Zaznaczył on, że BCO, jako jedyna w regionie wysokospecjalistyczna placówka zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych, jest hojnie wspierana przez samorząd województwa.

Marek Malinowski podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch lat zarząd województwa przeznaczył na wsparcie Centrum środki w wysokości 40 mln zł na wykonanie remontów i zakup specjalistycznej aparatury medycznej.

– Obecnie, dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPOWP), realizujemy kilka programów profilaktycznych – dodał marszałek. – Rozpoczęliśmy też dużą inwestycję – budowę Breast Cancer Unit, czyli nowoczesnego centrum leczenia raka piersi – podsumował dodając, iż „ma nadzieję, że te działania poprawią system leczenia pacjentów onkologicznych”.

Małgorzata Sawicka

 

 

***

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jednostką podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Woejwództwa Podlaskiego. To jedyna
w wo. podlaskim wielospecjalistyczna placówka zajmująca się rozpoznawaniem
i leczeniem chorób nowotworowych. W ub.r. udzielono w niej prawie 95 tys. porad, to wzrost o blisko 10% w porównaniu z rokiem 2018. Wzrosła liczba wykonanych badań mammograficznych o ok. 8 tys. 700 w 2019 r. – wzrost o 20% w stosunku do roku 2018.
O blisko 15% zwiększyła się liczba wykonanych badań tomografii komputerowej (2019 – 11 tys. 100; 2018 – 9 tys. 700) i o 17% rezonansu magnetycznego (2019 – 3 tys. 600; 2018 – 3 tys. 100). Na badania kolonoskopowe zgłosiło się ponad 2,5 tys. osób – to wzrost o prawie 11% w porównaniu z rokiem 2018 (*dodatkowo 1000 badań wykonanych w ramach projektu unijnego profilaktyki raka jelita grubego). Odnotowano także wzrost o 25% liczby przyjętych pacjentów celem podania chemioterapii na Oddziale Onkologii Klinicznej (2019 – 2 tys. 500; 2018 – 2 tys. 020), a także wzrost o blisko 6% w Pododdziale Chemioterapii Dziennej (2019 – 16 tys. 200; 2018 – 15 tys. 300).

facebook