Dodana: 7 czerwiec 2019 15:14

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2019 11:32

Lepsza dostępność – większa aktywność. Podpisano pierwsze umowy na dofinansowanie remontów ze środków PFRON

Ponad 2 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prace remontowe w szkołach, poradniach i miejscach integracji społecznej otrzyma siedem podlaskich samorządów. Dzięki temu zwiększy się dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych. W piątek (7 czerwca) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy z pierwszymi czterema beneficjentami programu – miastem Białystok, powiatem sokólskim, gminami Radziłów i Czyżew.

Zdjęcie grupowe z umowami.
  • Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał podziału środków z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych
  • Do siedmiu podlaskich samorządów trafi łącznie 2 352 777 zł. – dotacje otrzymają Białystok, Łomża, Suwałki, powiat sokólski i białostocki, a także gminy Radziłów i Czyżew
  • Pierwsze cztery umowy podpisano w piątek (7 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Ich łączna wartość to 1 095 333 zł

Zarząd Województwa Podlaskiego, który jest dysponentem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reprezentowali Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. I to właśnie oni przekazali podlaskim samorządom środki na realizację tych ważnych społecznie przedsięwzięć.

Inwestycje pomogą niepełnosprawnym

- Potrzeby finansowe związane z przystosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych są w naszym regionie bardzo duże. Dlatego staramy się wspierać wszelkie działania związane z szeroko pojętą dostępnością – mówił marszałek Kosicki podczas konferencji prasowej przed podpisaniem umów – Mamy też świadomość jak wysokie są koszty dostosowania obiektów do wymagań zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi dostępności budynków. Mam nadzieję, że pieniądze, które Państwo otrzymacie pozwolą sprawnie zrealizować inwestycje.

Natomiast Marek Malinowski odpowiedzialny w zarządzie za służbę zdrowia podkreślił, że samorząd województwa przeznacza bardzo dużo środków na infrastrukturę szpitalną. A jej przystosowanie do osób niepełnosprawnych jest priorytetem.

Bardziej dostępne szkoły, świetlice i boiska

Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. w szkołach, poradniach, świetlicach wiejskich i na boiskach piłkarskich. Dzięki temu poprawi się dostępność obiektów, a tym samym wzrośnie aktywność osób z niepełnosprawnościami.
Jednym z samorządów, który otrzymał dofinansowanie z puli PFRON jest gmina Czyżew.Dzięki dotacji, w Rosochatem Kościelnym zostanie przebudowana świetlica. - Będą się tam odbywały zajęcia aktywizujące mieszkańców, także tych niepełnosprawnych – mówiła burmistrz Czyżewa Anna Bogucka. Powstanie też zaplecze sanitarno-szatniowe przy pobliskim boisku. Dostosowanie szatni i toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych pozwoli im na czynny udział w zajęciach sportowych.
Na realizację zadania gmina Czyżew otrzymała 280 tys. zł dofinasowania. 

Dotację z PFRON w wysokości 210 tys. zł  otrzymał też powiat sokólski na przebudowę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jak podkreślał starosta sokólski Piotr Rećko, dzięki funduszom w siedzibie palcówki powstaną nowe sale dydaktyczne do zajęć rehabilitacyjnych.

Kolejnym przedsięwzięciem, realizowanym z pomocą środków z PFRON jest adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Mścichach (gm. Radziłów) na Dom Pomocy Społecznej. Gmina otrzymała na ten cel ponad 200 tys. zł. Wójt gminy Radziłów Krzysztof Milewski przeznaczy te środki na montaż windy, a także na wykonanie podjazdów przy budynku powstającego Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

Dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł na projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 51 otrzymało też miasto Białystok. Zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński  informował, że pieniądze ze środków PFRON zostaną przeznaczone na zakup windy przy sali gimnastycznej i remont łazienek.

 

ak/red.is

 

 

Pliki do pobrania

facebook