Dodana: 29 lipiec 2019 13:49

Zmodyfikowana: 29 lipiec 2019 13:49

Lekarze coraz częściej wystawiają e-recepty

- Od początku 2019 r. lekarze wystawili ponad 3,5 mln e-recept. Rośnie też tempo ich wystawiania z kilku tysięcy dziennie na początku roku do kilkudziesięciu tysięcy obecnie – mówił Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński podczas poniedziałkowej ( 29.07) konferencji prasowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

Konferencja prasowa Bogdan Olesiński Janusz Cieszyński i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przy stole, na którym stoją mikrofony .jpg

126 tys. e-recept w Podlaskiem

- Liczba wystawianych e-recept systematycznie rośnie. To jest już teraz pond 3,5 mln wystawionych e-recept. Oprócz tego, że rośnie liczba, to tempo tego wzrostu jest bardzo zachęcające – o 14 proc. średnio tygodniowo – mówił wiceminister Janusz Cieszyński.
Jak poinformował, na początku wystawiano dziennie kilka tysięcy e-recept, teraz ta liczba dochodzi do 60 tys. e-recept dziennie. W jego ocenie to bardzo duży postęp.

Dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Maciej Olesiński przedstawił, jak wdrażanie cyfryzacji w ochronie zdrowia przebiega w naszym województwie – od stycznia 2019 r. 74 podmioty wystawiły ok. 126 tys. e-recept.

Wiceszef resortu zdrowia mówił ponadto, że e-recepty można zrealizować w aptekach od 1 stycznia 2019 r., a obowiązek wystawiania e-recept każdy lekarz będzie miał od stycznia 2020 r. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne recepty znikną. Na życzenie klienta, lekarz będzie mógł wystawić leki na recepcie papierowej.

 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przypomniał o możliwości zakładania internetowych kont pacjenta, dzięki którym wiele rozproszonych dotąd informacji, m.in. o wystawianych receptach, skierowaniach czy odbytych wizytach, znajduje się obecnie w jednym miejscu.
- Dostęp do internetowego konta pacjenta pomaga w tym, żeby korzystać w pełnym wymiarze z rozwiązań systemu  e-zdrowie – dodał wiceminister.  
Zaznaczył przy tym, że liczba tych kont systematycznie rośnie, m.in. dzięki wypełnianiu wniosku na świadczenie Rodzina 500+.

Janusz Cieszyński mówił, że zwiększy się zakres podmiotów, które będą uprawnione do potwierdzania profilu zaufanego, potrzebnego do założenia internetowego konta pacjenta.
- Taką możliwość będą mieli np. lekarze rodzinni w ramach swoich praktyk.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślał, że będzie rozszerzany zakres usług i informacji, które za pośrednictwem  IPO będzie można uzyskać, np.  będzie można złożyć deklaracje do POZ czy uzyskać informacje o dostępnych badaniach profilaktycznych.

W poniedziałkowej konferencji prasowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli także udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Maciej Olesiński.

 

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki / oprac. ak

 

 

facebook