Dodana: 22 listopad 2019 23:23

Zmodyfikowana: 22 listopad 2019 23:23

Honorowi dawcy krwi z Odznakami Honorowymi Województwa Podlaskiego

W Dniu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża (22 listopada) w Wysokiem Mazowieckiem spotkali się członkowie i sympatycy ruchu honorowych dawców krwi. Z tej okazji w uznaniu zasług dwie Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego wręczył dziś (22 listopada) ich przedstawicielom Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Marek Malinowski.

Ilustracja do artykułu untitled-06.jpg

Rocznice 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 65-lecie honorowego krwiodawstwa w Polsce uczcili członkowie i sympatycy Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” w Wysokiem Mazowieckiem. Przy tej okazji świętowali również wejście w 21 rok swojej działalności.

- Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić – powiedział na wstępie swego wystąpienia Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – Oddając krew, w szczególny sposób pokazujecie wielkie życiowe posłannictwo. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego dziękuję wszystkim instytucjom i stowarzyszeniom propagującym idee krwiodawstwa – mówił kierując swoje słowa do zebranych gości. Specjalny list z podziękowaniem złożył na ręce Prezesa Klubu HDK „Kropelka, Tadeusza Wróblewskiego.

Podczas uroczystości, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa, wręczył także Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego dwóm szczególnie zasłużonym osobom. Otrzymali je panowie Zbigniew Misiejuk oraz Waldemar Adam Gołaś.

Obaj podkreślali, że są tylko kolejnym pokoleniem, które realizuje idee czerwonokrzyskie. Wyrazili nadzieję, że po nich przyjdą kolejne, które będą te tradycje kultywowali.

Wśród licznie zgromadzonych gości byli także przedstawiciele okolicznych samorządów, w tym burmistrzowie Wysokiego Mazowieckiego i Zambrowa, wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, wicedyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz przedstawiciele samorządowych instytucji i organizacji wspierających ruch honorowych dawców krwi.

Na zakończenie uroczystości specjalne odznaki oraz wyróżnienia ruchu honorowych dawców krwi wręczone zostały członkom i sympatykom Klubu w Wysokiem Mazowieckiem.

***

Zbigniew Misiejuk

Należy do Polskiego Czerwonego Krzyża od 1978 roku. Ponad 40 lat prowadzi działalność społeczną w ruchu czerwonokrzyskim na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego. Był założycielem i wieloletnim prezesem Klubu HDK PCK przy Podlasko-Mazurskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Białymstoku. Oddał ponad 23 l krwi. Od 2009 roku jest Prezesem Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK w Białymstoku.

Waldemar Adam Gołaś

Do PCK należy do 40 lat. Jako czynny dawca krwi oddał 42 l krwi. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Klubu HDK PCK „Kropelka” w Wysokiem Mazowieckiem, który w 2018 roku obchodził 20-lecie swojej działalności. Od 2002 roku jest koordynatorem PCK w zakresie honorowego krwiodawstwa na terenie województwa podlaskiego.

mn

facebook