Dodana: 13 luty 2020 12:48

Zmodyfikowana: 13 luty 2020 16:16

7,4 mln zł dotacji na profilaktyczne programy BCO

Ponad 5 tys. osób skorzysta z bezpłatnych badań z zakresu profilaktyki nowotworów w ramach pięciu programów, których realizację rozpoczyna Białostockie Centrum Onkologii (BCO) – poinformowano w środę (12.02) na konferencji prasowej. Trzy z nich dofinansowane są kwotą ponad 4,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Ilustracja do artykułu Konferencja dot. aktualnych programów profilaktycznych BCO 10.jpg

­To programy profilaktyki raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego, płuc oraz nowotworów skóry obejmujące działania edukacyjne, jak również wykonanie badań: cytologii, mammografii, kolonoskopii, niskodawkowej tomografii komputerowej płuc oraz ocenę zmian skórnych dermatoskopem lub wideodermatoskopem. Łącznie objętych nimi zostanie 10 tys. osób.

– Te programy trafiają do naszych pacjentów, dzięki nim dostęp do badań jest bardzo szybki – zaznaczyła Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO.

Lekarze rodzinni skierują na badania

Na realizację pięciu programów z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych jest  łącznie 7,4 mln zł dotacji. Z RPOWP dofinansowane zostaną programy profilaktyki raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Pozostałe – profilaktyki raka płuc i nowotworów skóry – ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  

We wszystkich pięciu zapowiedzianych programach, do współpracy zaproszone są placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To lekarze rodzinni, także przeszkoleni w ramach programów, przeprowadzą pierwszą kwalifikacyjną wizytę. Natomiast wszystkie badania będą wykonywane w BCO.

Programy profilaktyki raka szyjki macicy, piersi, i jelita grubego rozpoczęły się z początkiem stycznia i potrwają do końca przyszłego roku. W kwietniu uruchomiony zostanie program wczesnego wykrywania raka płuc. Jego zakończenie planowane jest w sierpniu 2021 r.

– Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów i w Polsce rozpoznaje się go u ok. 22 tys. osób rocznie, w naszym województwie diagnozowanych jest ok. 600-700 przypadków – mówiła dr hab Ewa Sierko, koordynator programu z Zakładu Radioterapii BCO. – Rak płuca jest bardzo złośliwym nowotworem i odpowiada za duży odsetek zgonów w naszym regionie, jak również w kraju i świecie. Diagnozowany jest na zbyt późnym etapie choroby, bo często nie daje objawów.  

Ostatni z programów – profilaktyki nowotworów skóry – będzie realizowany od kwietnia br. do końca marca 2023 r., podobnie jak ten z zakresu profilaktyki raka płuc, na terenie województw: podlaskiego i lubelskiego.

Profilaktyka szansą na życie

Podczas konferencji lekarze mówili o wadze świadomości społecznej i rozumienia potrzeby wykonywania badań profilaktycznych.

–  W ramach dotychczasowych działań w ramach projektów unijnych wykonaliśmy ponad 2,5 tys. kolonoskopii i mammografii, z czego 40% kobiet zgłosiło się na profilaktyczną mammografię po raz pierwszy – podkreśliła Magdalena Joanna Borkowska.

Jak podkreślali lekarze, kwestia badań profilaktycznych zależy od różnych czynników – wieku i świadomości pacjentów, a także uciążliwości samego badania.

– Ciągle jest lęk przed kolonoskopią. To badanie nieprzyjemne, powodujące dyskomfort – mówiła lekarka Grażyna Piotrowska-Staworko, koordynująca realizowany już projekt.

W grupie tysiąca osób poddanych temu badaniu w BCO, u 30 proc. wykryto przednowotworowe zmiany, które usunięto. Z kolei u czterech wykryto zmiany nowotworowe, we wczesnym stadium, dzięki czemu zostali wyleczeni. – Byli to pacjenci bezobjawowi – podkreśliła dr Grażyna Piotrowska-Staworko.

Jeśli chodzi natomiast o profilaktykę raka piersi, bardziej świadome i chętniej poddają się badaniu kobiety młode. – Im kobieta starsza, tym świadomość jest coraz gorsza – wyjaśniał dr Tomas Łobacz.  

Lekarz podkreślił także rolę samobadania, powołując się na doniesienia, które wykazały, że pacjentki, które same regularnie badają piersi, wykrywają zmiany trzykrotnie mniejsze, co ma dramatyczne znaczenie w przeżywalności i leczeniu tego nowotworu.

 

ms

***

Szpital BCO (podległy samorządowi woj. podlaskiego) jest w pilotażu tzw. wojewódzkim ośrodkiem koordynującym w zakresie leczenia raka piersi, jajnika, jelita grubego i prostaty - szczegóły w linku. Według danych Centrum w 2019 r. w placówce udzielono pomocy lekarskiej 95 tys. pacjentów i było to o 20 tys. więcej niż w 2017 r.

Pliki do pobrania

facebook