Dodana: 5 czerwiec 2018 13:49

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2018 13:48

Zestawienie podmiotów realizujących w 2018 roku szkolenia stażystów na terenie województwa podlaskiego

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poniżej przedstawia wykaz jednostek z którymi Marszałek Województwa Podlaskiego podpisał stosowne umowy na przeprowadzenie szkoleń stażystów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na terenie Województwa Podlaskiego.

Ratownictwo medyczne

lekarze dentyści

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

15-874 Białystok ul. Poleska 89

 

Ratownictwo medyczne

 Lekarze

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok ul. Jana Kilińskiego 1

Planowany  termin kursu to 13 - 14.09.2018 (16 godzin zajęć teoretycznych)

13.09.2018 o godzinie 9.00
Budynek Centrum Dydaktyczno-Naukowe
Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Szpitalna 37
Białystok
Aula 1.6


Transfuzjologia kliniczna

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
15-950 Białystok  ul. M. Skłodowskiej Curie 23


Profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie chorych na AIDS

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

15-540 Białystok  ul. Żurawia 14

 

facebook