Dodana: 28 marzec 2019 15:49

Zmodyfikowana: 30 marzec 2019 20:28

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ze wsparciem 16 mln zł!

Blisko 16 milionów złotych trafi do łomżyńskiego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Budynek po dawnym szpitalu zakaźnym w Łomży dzięki wsparciu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz budżetu województwa (łącznie ok.11 mln zł) zyska nowy wygląd i funkcję a ponad 5 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego i samorządu województwa pozwoli stworzyć tam dodatkowo Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Marszałkowie Artur Kosicki i Marek Olbryś podczas konferencji prasowej. Na drugiem planie grupa osób - uczestników konferencji
  • Na modernizację i przebudowę nowej siedziby oraz podniesienie jakości udzielanych świadczeń ośrodek otrzyma ponad 5 mln złotych z budżetu województwa podlaskiego i drugie tyle z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
  •  Na utworzenie Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego, nowej działalności, której ośrodek chce się podjąć, łączna kwota wsparcia to także blisko 5 mln zł: dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wkład własny do tego projektu zabezpieczony z budżetu województwa.


Przed nieużytkowanym od sześciu lat budynkiem przy ul. Skłodowskiej w Łomży spotkali się w czwartek (28 marca br.) wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, parlamentarzyści Bernadeta Krynicka i Krzysztof Jurgiel, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś oraz przedstawiciele samorządu łomżyńskiego: prezydent Mariusz Chrzanowski, starosta Lech Szabłowski i wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Minister Janusz Cieszyński stwierdził:

- Te pięć milionów z ministerstwa, pięć milionów z samorządu, to można by rzec taka mniejsza „piątka” rządu Prawa i Sprawiedliwości – mówił nawiązując do rządowego programu.

Nowe możliwości, nowa działalność

- To historyczna chwila dla Łomży i dla ośrodka – podkreśliła poseł Bernadeta Krynicka. – Kiedy rok temu budynek przeszedł pod zarząd ośrodka wspólnie z panią dyrektor zastanawiałyśmy się czy uda się nam zdobyć pieniądze. Nawet teraz nie mogę uwierzyć, że stało się to tak szybko i już za rok będziemy mogli nową siedzibę otworzyć.

Dyrektor WOPiTU Renata Szymańska stwierdziła, ze nowy budynek to nowe szanse i nowe możliwości.

- Od 27 lat pracujemy z uzależnieniami terapią indywidualną i grupową. W naszej dotychczasowej siedzibie nie mieliśmy odpowiednich warunków do rozszerzenia działalności, a chcemy swoją opieką objąć cały system rodziny od dzieci po dorosłych – mówiła podczas konferencji.

W budynku po szpitalu zakaźnym na parterze i pierwszym piętrze ośrodek ma zamiar prowadzić swoją dotychczasową działalność, na drugim piętrze powstanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy –pierwszy taki duży w Łomzy (32 łóżek) i pierwszy z łóżkami z mechaniczną-wentylacją.

Dyrektor Szymańska poinformowała, że przetarg na prace budowlane został już ogłoszony, a pierwszych pacjentów w nowej siedzibie chciałaby przyjąć już za rok (w 2020 r.).

Obietnice przekładamy na czyny

WOPiTU to ośrodek podlegający marszałkowi województwa. - To kolejny dowód na to, że dzięki dobrej współpracy samorządu, parlamentarzystów i rządu mamy sukces – podkreślał marszałek Artur Kosiciki. – Traktujemy Łomżę i mieszkańców subregionu bardzo poważnie, dążymy do zrównoważonego rozwoju regionu, wspierając nie tylko tak duże ośrodki jak w Białymstoku, ale też te mniejsze, jak w Łomży. Realizujemy tym samym nasze obietnice, przekładając słowa na czyny.

- Jestem z Łomży i mam łomżyńskie obowiązki – stwierdził Marek Olbryś. – Bardzo dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy mieli swój udział w tym sukcesie. Łomży naprawdę ta inwestycja i to wsparcie się należało.

art

 

facebook