Jednostki opieki zdrowotnej

 • Szpital w Hajnówce zrealizował potężne inwestycje

  Miniaturka artykułu
  2019-10-01 19:17:59

  Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego zmodernizowano i wyposażono blok operacyjny oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię rentgenowską Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Dodatkowo przebudowano Szpitalny Oddział Ratunkowy placówki. We wtorkowym (1 października br.) otwarciu unowocześnionej części szpitala wziął udział Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej Białostockiego Centrum Onkologii uroczyście otwarty

  Miniaturka artykułu
  2019-09-20 14:02:15

  Gabinet RTG z kabiną, dwa pokoje mammografu, cztery gabinety USG, pokój EKG, gabinet mammotomu, rejestracja z informacją, poczekalnia, a także archiwum szpitalne, pomieszczenia personelu medycznego, szatnie i pomieszczenia magazynowe - tworzą nowo otwarty Zakład Diagnostyki Obrazowej BCO, wyposażony w innowacyjny sprzęt. W piątkowej (20.09) inauguracji placówki udział wziął marszałek Artur Kosicki oraz członek zarządu Wiesława Burnos.

 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ze wsparciem 16 mln zł!

  Miniaturka artykułu
  2019-03-28 15:49:52

  Blisko 16 milionów złotych trafi do łomżyńskiego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Budynek po dawnym szpitalu zakaźnym w Łomży dzięki wsparciu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz budżetu województwa (łącznie ok.11 mln zł) zyska nowy wygląd i funkcję a ponad 5 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego i samorządu województwa pozwoli stworzyć tam dodatkowo Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

 • Prawie 11 mln zł dotacji na remont neurologii w „Śniadecji”

  Miniaturka artykułu
  2019-02-25 15:45:58

  Dzięki funduszom z budżetu województwa budynek nr 12, w którym się mieści Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym będzie gruntownie zmodernizowany. Marszałek województwa Artur Kosicki i Marek Malinowski, członek zarządu województwa podpisali dziś (25 lutego br.) umowę na dotację z dyrekcją białostockiego szpitala.

 • Zarząd Województwa Podlaskiego odwołał dyrektora łomżyńskiego szpitala

  Miniaturka artykułu
  2019-01-29 13:09:05

  Chaos zarządczy, podwyżki bez pokrycia, zły wynik finansowy placówki – tak w skrócie można opisać powody odwołania Romana Nojszewskiego ze stanowiska dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ma pięć nowych karetek

  Miniaturka artykułu
  2019-01-16 13:23:21

  SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku kupiła 5 ambulansów medycznych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, które w całości sfinansowała ze środków własnych. Koszt tej inwestycji to ponad 2 mln zł.

 • Innowacyjne metody terapii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologicznym

  Miniaturka artykułu
  2019-01-14 13:58:19

  Ponad 600 tys. zł – tyle w sumie wynosi dotacja na zakup nowoczesnego sprzętu do BCO. Dzięki dotacji w wysokości 180 tys. zł od Zarządu Województwa Podlaskiego szpital wzbogacił się o kolejne stanowisko do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii. Z kolei 420 tys. zł to wspólne dofinansowanie ze środków województwa i budżetu państwa na wysokospecjalistyczny sprzęt do diagnostyki śródoperacyjnej i operacji laparoskopowych nowotworów jelita grubego i odbytnicy.

 • Jednostki opieki zdrowotnej w województwie podlaskim

  Miniaturka artykułu
  2016-01-29 10:59:48

  Poniżej przedstawiamy listę jednostek służby zdrowia w regionie. W województwie podlaskim znajdują się 36 jednostki, których organami założycielskimi są: Województwo Podlaskie, powiaty, gminy, ministerstwa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 • SOR - ZOZ MSWiA w Białymstoku

  2007-04-02 13:44:18

  Z dniem 31 marca 2007 roku nastąpiło rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego.

 • Zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego

  2007-02-01 07:57:19

  Z dniem 1 stycznia 1999 r. na mocy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami), Samorząd Województwa Podlaskiego przejął uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do 18 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i dwóch kolumn transportu sanitarnego, będących jednostkami budżetowymi.

facebook