Ochrona zdrowia psychicznego

 • Upoważnienie w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

  2019-08-05 10:44:47

  W nawiązaniu do obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego art. 18 ust. 10 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2c (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2459) Marszałek Województwa Podlaskiego upoważnił do:

 • Ochrona Zdrowia Psychicznego

  Biało-czarna grafika przedstawiająca głowę z labiryntem na całej jej powierzchni
  2014-01-30 10:51:06

  Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej skierowany do osób w kryzysie psychicznym, zmagających się z uzależnieniami, z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów prezentuje dostępne w województwie podlaskim formy wsparcia i realizuje cele Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dotyczące zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, adekwatnej do ich potrzeb opieki.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook