Dodana: 14 wrzesień 2021 10:08

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2021 10:08

Kup nieruchomość w Rajgrodzie!

Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną w Rajgrodzie o łącznej powierzchni 4,3852 ha, stanowiącą własność Województwa Podlaskiego. Przetarg odbędzie się 5 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Informacja o przetargu na nieruchomość gruntową

Nieruchomość zlokalizowana jest nad jeziorem Rajgrodzkim w sąsiedztwie drogi krajowej nr 61 relacji Suwałki – Warszawa pomiędzy Grajewem i Rajgrodem. Położona jest około 5 km od Rajgrodu, miasta w północnej części powiatu grajewskiego, na Pojezierzu Ełckim, na terenie „Zielonych Płuc Polski”.

Jezioro Rajgrodzkie należy do wodnego szlaku wiodącego z Olecka do Augustowa. Mocno wydłużone odnogi jeziora oraz urozmaicona linia brzegowa sprzyjają rozwojowi żeglarstwa. Wody akwenu są bardzo atrakcyjne turystycznie, gdyż istnieje możliwość kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Nad jezioro licznie przybywają także wędkarze zainteresowani bogactwem i różnorodnością gatunków ryb występujących w Jeziorze Rajgrodzkim. Jezioro Rajgrodzkie jest jednym z trzech należących do Kompleksu Jezior Rajgrodzkich. Inne to jeziora Stackie i Przepiórka. W niedalekiej okolicy znajduje się jeszcze jezioro Dręstwo. Od południa jezioro sąsiaduje z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Nieruchomość od strony północno-zachodniej sąsiaduje z terenem ośrodka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast od strony północno-wschodniej z terenami leśnymi. Urozmaicona rzeźba terenu oraz liczne lasy podnoszą atrakcyjność krajobrazową nieruchomości, a w niewielkim stopniu zurbanizowana okolica gwarantuje spokój i ciszę wypoczywającym na tym terenie gościom.

Wjazd na teren zapewniony jest od ww. drogi krajowej. W niedalekiej przyszłości dojazd do Rajgrodu z kierunku zachodniego i południowego będzie możliwy budowaną obecnie drogą ekspresową S61 (Via Baltica). Najbliższy węzeł łączący drogę krajową nr 61 z S61 oddalony będzie od przedmiotowej nieruchomości około 27 km, w okolicach miasta Szczuczyn. W planach jest również budowa drogi ekspresowej S16 łączącej Białystok i Ełk, której przebieg planowany jest na ten moment po obecnej drodze krajowej nr 65 z obwodnicą miasta Grajewo oddalonego od oferowanej nieruchomości około 15 km.

Dostęp do jeziora Rajgród zapewniony jest przez działkę stanowiącą własność Gminy Rajgród, gdzie zgodnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązuje zakaz grodzenia oraz w części przewidziany jest szlak turystyczny pieszo-rowerowy oraz do nart biegowych.

Zdjęcie z lotu ptaka zaznaczonego obszaru nieruchomości gruntowej nad Jeziorem Rajgrodzkim


Przedmiotowe działki tworzą zwarty kompleks gruntu o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren stanowił całość funkcjonalną dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja”, aktualnie nieużytkowanego. Jest to jeden kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy z enklawami lasu. Lokalizacja nieruchomości nad jeziorem, stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji.

Nieruchomość ma charakter inwestycyjny. Powyższy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa z zakresu turystyki z zielenią urządzoną (symbol 1UT-ZP).

Dodatkowo na przedmiotowej nieruchomości dopuszczalna jest realizacja zabudowy w formie:

  • wolnostojących budynków o charakterze hoteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, domów wczasowych lub schronisk młodzieżowych;
  • domków wypoczynkowych;
  • pola kempingowego lub namiotowego wraz z obiektami towarzyszącymi. 

 

Informacja o przetargu w języku:

  • angielskim

  • niemieckim

  • rosyjskim

 

Więcej informacji na stronie przetargu dotyczącego nieruchomości w Rajgrodzie.

Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UMWP

oprac.: Paulina Dulewicz

facebook