Dodana: 27 kwiecień 2017 09:00

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2017 09:00

Turystyka transgraniczna Bezwizowy tryb wjazdu Do białoruskiej strefy Kanału Augustowskiego i Grodna

Obcokrajowcy mogą przyjechać na Białoruś do specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku «Kanał Augustowski” i Grodna (patrz mapka) w ramach bezwizowego trybu wjazdu. Granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi można przekroczyć na przejściach granicznych: „Rudawka – Lesnaja” - sezonowe przejście kajakowe i pieszo-rowerowe, dostępne od 1 maja do 30 września; „Kuźnica Białostocka – Bruzgi” – przejście drogowe. oraz na granicy Republiki Białorusi z Republiką Litewską: przez przejścia graniczne „Prywałka –Szandubra” oraz „Prywałka – Rajgardas”. Trybem bezwizowym nie jest objęty przyjazd pociągiem do Grodna.

Ilustracja do artykułu Piknik bez granic - baner2.jpg

Tryb bezwizowy obejmuje następujący obszar obwodu grodzieńskiego: miasto Grodno; gminę Sopoćkiny; gminę Hoża; gminę Podłabienie; gminę Kopciówka; gminę Odelsk.

Bezwizowy wjazd na terytorium Republiki Białorusi odbywa się na podstawie dokumentu wydawanego obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną lub za pośrednictwem polskiej firmy turystycznej. Zezwolenie należy wykupić minimum 24 godziny przed planowanym wyjazdem.

Pośrednictwo w wydaniu powyższego dokumentu świadczą biura turystyczne działające w województwie podlaskim. Lista biur oferujących bezwizowe wyjazdy dostępna pod adresem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/ruchbezwizowyinformacjepraktyczne

oraz w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1, tel. 503 356 482. Zamówienia na wycieczki można składać również drogą elektroniczną.

Wjeżdżający na terytorium Republiki Białorusi powinien posiadać:

  • dokument upoważniający do wjazdu w trybie bezwizowym wydawany przez firmę turystyczną;
  • polisę ubezpieczeniową na okres pobytu;
  • ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę (paszport);
  • ubezpieczenie medyczne.
  • na każdy dzień pobytu należy posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe (= 42 BYR tj., ok. 98 PLN);

Na granicy wypełnia się kartę migracyjną. Uwaga: w przypadku utraty karty migracyjnej jest przewidziana kara grzywny. Bez wizy można na Białorusi przebywać do 5 dni. W przypadku konieczności przedłużenia pobytu na Białorusi, należy zgłosić się do najbliższego oddziału Wydziału Spraw Wewnętrznych RB w celu wyrobienia wizy. Przekroczenie terminu pobytu będzie podlegać karze administracyjnej.

Podczas wjazdu samochodem na terytorium Republiki Białorusi należy pamiętać o funkcjonującym elektronicznym systemie opłat drogowych BelToll. Szczegółowe informacje nt. systemu poboru opłat za przejazdy w Republice Białorusi znajdziesz na: www.beltoll.by

 Strefa bezwizowa  - mapa 


Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook