Dodana: 9 lipiec 2004 15:01

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2004 15:01

Szlak Rękodzieła Ludowego

Trasa 1-dniowa

BIAŁYSTOK - Czarna Białostocka - Czarna Wieś Kościelna - Łapczyn - Zamczysk - Janów - SOKÓŁKA

Trasa prowadząca szlakiem zanikających już dziś rzemiosł. Możemy na niej zapoznać się z pracą kowala i garncarza w Czarnej Wsi Kościelnej, wytwórców łyżek drewnianych w Łapczynie i Zamczysku, tkaczek w Janowie, Nowokolnie i Wasilówce, rzeźbiarza ludowego w Sokółce. Wizyta w warsztatach stwarza okazję do wypróbowania własnych sił w każdym zawodzie. Poprzez czynny udział w pracach artystów ludowych odkryjecie Państwo własne talenty. Na zamówienie podaje się specjały kuchni regionalnej – babkę ziemniaczaną, kiszkę, sękacza. Na zakończenie wycieczki polecamy odpoczynek nad sztucznym zalewem na rzece Kumiałka.
Warsztaty rzemieślnicze najlepiej zwiedzać w dni powszednie.

Kontakt: Biuro Turystyczne „Bial-Tur”, ul. Krakowska 17, 15-875 Białystok;
tel. 085-742-43-51, fax. 085-745-55-99, e-mail: biuro@bialtur.pl 

Termin: cały rok

Pracownie tkactwa dwuosnowowego:
Teresa Pryzmont, Wasilówka 19, gmina Janów, tel. + 48 (85) 721 63 64
Alicja Kochanowska, Janów, ul. Nadrzeczna 3, tel. + 48 (85) 721 60 36
Filomena Krupowicz, Janów, ul. Sokólska 50, tel. + 48 (85) 721 61 28
Ludgarda Sieńko, Janów, ul. Sokólska 8, tel. + 48 (85) 721 61 74
Helena Malewicka, Nowokolno, gmina Janów, tel. +48 ( 85) 721 60 62
Danuta Radulska, Janowska Tkanina Dwuosnowowa, http://tkanina-dwuosnowowa.pl

Pracownia rzeźbiarska:
Piotr Szałkowski, Sokółka, ul. Mickiewicza 22, tel. +48 (85) 711 53 32

Pracownie wyrobu łyżek:
Mieczysław Baranowski, Zamczysk 10, tel. +48 (85) 710 93 21

Pracownie garncarskie:
Bolesław, Mirosław Piechowscy, Czarna Wieś Kościelna, ul. Piękna 27 i 27 a, tel. +48 (85) 710 90 74, 710 91 34
Adam i Paweł Piechowscy, Czarna Wieś Koscielna, ul. Piekna 29
Jan Kudrewicz, Czarna Wieś Kościelna, ul. Sosnowa 19, tel. +48 ( 85) 710 90 85
Stanisław Mosiej, Czarna Wieś Kościelna, ul. Piekna 69, tel. +48 (85) 71 09 080

Warsztat kowalski:
Mieczysław Hulewicz, Czarna Wieś Kościelna, ul. Sosnowa 4 a, tel. +48 (85) 710 90 89

facebook