Dodana: 17 luty 2010 09:56

Zmodyfikowana: 17 luty 2010 09:56

Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

1. W ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozgrywane są, w dwóch niezależnych od siebie grupach, następujące zawody:

1.1. dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej – uznawane za podstawę do naboru dla sportu kwalifikowanego.

1.2.
dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.


2. Celem zawodów określonych w punkcie 1.1.  jest:


• popularyzacja i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży,
• rozwój dyscyplin sportu uprawianych w poszczególnych województwach.

2.1. Zawody dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej mogą być organizowane w formie:
• Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS), organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy,
• innych zawodów sportowych, organizowanych przez ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu kwalifikowanego;

2.2.
Zawody sportowe dla ogółu dzieci i młodzieży mogą być rozgrywane od etapu szkolnego do maksymalnie poziomu wojewódzkiego.


3. Celem zawodów określonych w punkcie 1.2 jest:

• rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego, szczególnie w dyscyplinach olimpijskich,
• rozwój dyscyplin sportu uprawianych w poszczególnych województwach,
• objęcie wieloletnim, usystematyzowanym procesem szkolenia i współzawodnictwa zawodników, począwszy od kategorii wiekowej młodzika, poprzez juniora młodszego, juniora, aż do młodzieżowca, mającym doprowadzić najbardziej utalentowanych do mistrzostwa sportowego w rywalizacji międzynarodowej w kategorii seniorów,
• coroczne, dokonywanie analizy współzawodnictwa i oceny pracy w poszczególnych dyscyplinach sportu, klubach, gminach, powiatach i województwach.

3.1. Zasady organizacyjne, zasady oceny i ramowy program poszczególnych zawodów systemu precyzują regulaminy szczegółowe SSM.

3.2.
Zasady techniczne i sportowe poszczególnych zawodów precyzują szczegółowe regulaminy polskich związków sportowych (pzs).

3.3.
Zawody dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo mogą być organizowane w formie:
• Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (MMM), (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w grach)
• Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (OOM-MPJm),
• Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ),
• Młodzieżowych Mistrzostw Polski (MMP);

3.4. Zawody rozgrywane są na następujących szczeblach:
• wojewódzkim,
• międzywojewódzkim – strefowym,
• ogólnopolskim (z wyjątkiem MMM).

facebook