Dodana: 14 marzec 2016 13:19

Zmodyfikowana: 15 marzec 2016 11:56

Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą regulaminu Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium utalentowanym zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzieżowca, juniora oraz juniora młodszego.

Ilustracja do artykułu pmr-02.jpg

Podstawowymi kryteriami otrzymania stypendium jest m.in. uzyskanie jednego z następujących wyników sportowych w 2015 roku w jednej z kategorii wiekowych (młodzieżowca, juniora oraz juniora młodszego) lub w sporcie osób niepełnosprawnych:

a) zajęcie miejsca 1 – 8 w Igrzyskach Olimpijskich,

b) zajęcie miejsca 1 – 6 w Mistrzostwach Świata,

c) zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Europy,

d) zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski,

e) powołanie do kadry narodowej i udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy w grach zespołowych;

a ponadto:

- jest mieszkańcem województwa podlaskiego;

- uprawia sport olimpijski lub objęty systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży;

 

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) kluby sportowe;

2) okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu;

3) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej;

4) osoby fizyczne, uprawnione do otrzymania stypendium.

 

Rekrutacja trwa do 11 kwietnia 2016r.

 

Proszę o dokładne zapoznanie się z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendiów.

Wnioski złożone w styczniu 2016 r. na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIX/140/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe zgodne z nowo obowiązującym regulaminem będą rozpatrywane bez konieczności ich ponownego składania.

Uwaga zmianie uległ wniosek stypendialny!!

Szczegółowe informacje w Referacie Sportu  (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. 85 66 54 486).

Dokumenty do pobrania:

 

1. Regulamin (do pobrania w załączniku poniżej)

2. Wniosek o stypendium (do pobrania w załączniku poniżej)

 

Nasz adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Pliki do pobrania

facebook