Dodana: 19 kwiecień 2017 09:55

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2017 12:20

Nagrody w Sportach Olimpijskich

Informujemy, iż trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w sportach olimpijskich. Nagrody te zastąpią dotychczas przyznawane stypendia sportowe.

Ilustracja do artykułu sport-1201014_1280.jpg

Podstawowymi kryteriami otrzymania nagrody jest uzyskanie jednego z następujących wyników sportowych w 2016 roku w sportach olimpijskich:

1)    zajęcie miejsca 1 – 6 w Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich,
2)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Świata,
3)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Europy,
4)    zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski,

Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym mieszkającym na obszarze województwa podlaskiego. Za sporty olimpijskie/paraolimpijskie uznaje się sporty, które były rozgrywane podczas zimowych lub letnich igrzysk olimpijskich.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1)    kluby sportowe,
2)    okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu,
3)    organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej,
4)    zainteresowane osoby fizyczne samodzielnie.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł
(za każdy wniosek) wpłaconej na konto urzędu Miasta Białegostoku.

Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
PKO SA   26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
Tytułem: Nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Rekrutacja trwa do 15 maja 2017 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującym regulaminem przyznawania nagród.

Szczegółowe informacje w Referacie Sportu  (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki:
tel. 85 66 54 486).

Nasz adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

facebook