Dodana: 25 czerwiec 2020 14:53

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2020 14:53

„Polska Zobacz Więcej”. Biebrza Wiktora Wołkowa na znaczkach

Poczta Polska S.A. wprowadza do obiegu nowe znaczki z serii „Polska Zobacz Więcej”. Na jednym z nich wykorzystano fotografię autorstwa Wiktora Wołkowa, przedstawiającą Biebrzański Park Narodowy. Pochodzi ona ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Znaczek Biebrza.jpg

Prace Wiktora Wołkowa rozsławiły Podlaskie na cały świat. Tym bardziej cieszy fakt, że spuścizna artysty nie uległa rozproszeniu, a znalazła bezpieczną przystań w murach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Kolekcja kilkuset tysięcy negatywów, diapozytywów, odbitek fotograficznych oraz pełne wyposażenie pracowni stanowią niezwykły materiał do działań wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, a także fenomenalny przedmiot dociekań naukowych.

Polska Zobacz Więcej

Emisja pt. "Polska Zobacz Więcej" zawiera 2 znaczki pocztowe, które przedstawiają Biebrzański Park Narodowy (północno-wschodnia część Polski) oraz Geopark Łuk Mużakowa (południowo-zachodnia część Polski). Oba miejsca są prawdziwymi perełkami naszego kraju. Oba łączy unikalna przyroda. Bezcenne skarby środowiska naturalnego, które trzeba chronić, ale którymi trzeba też się chwalić.

Miejsca te z chęcią odwiedzane są przez turystów, warto więc je przybliżyć szerszemu społeczeństwu. Tytuł "Polska Zobacz Więcej" od samego początku, czyli od unikalnych założeń kreatywnych, zobowiązuje do pokazania więcej. Znaczek zawiera kod QR do filmu promocyjnego, gdzie można faktycznie zobaczyć więcej, przybliża przyrodę i okolice danego miejsca. Żaden inny znaczek polski nigdy wcześniej nie stosował takiego rozwiązania, które wyróżnia go z pośród innych i nie może w pełni funkcjonować bez kodu QR w świetle znaczka. W ten sposób spełniamy misję edukacyjną znaczka pocztowego jeszcze bardziej. Wychodzimy jednocześnie naprzeciw obecnej trudnej sytuacji w jakiej znalazł się nasz świat i nasza branża turystyczna.

Fotografie, których użyto do projektów pokazują przyrodę z „lotu ptaka". W ten sposób można zobaczyć najbardziej charakterystyczne ujęcia danych miejsc, przyrody, która tworzy graficzne obrazy. Piękno Biebrzańskiego Parku Narodowego pokazał artysta fotografik Wiktor Wołkow, a Geopark Łuk Mużakowa uwiecznił – również artysta fotografik – Adam Brzoza.

Emisja powstała w ścisłej współpracy z Polską Organizacją Turystyki w Warszawie, a także Podlaską Regionalną Organizacja Turystyki w Białymstoku i Muzeum Podlaskim w Białymstoku – które udostępniło fotografię Wiktora Wołkowa – oraz Miastem Łęknice.

***

Wiktor Wołkow (1942-2012) – artysta-fotografik specjalizujący się w fotografii pejzażu oraz przyrody Polski północno-wschodniej. Od 1973 członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor około stu wystaw indywidualnych i kilkunastu albumów, laureat ponad 100 nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych. W 2005, na ceremonii podczas koncertu inaugurującego sezon, w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. We wrześniu 2012 roku pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

źródło i fot.: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac. Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook