Dodana: 29 styczeń 2020 09:16

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2020 09:16

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - zgłoszenia do końca stycznia

Informujemy, iż do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Ilustracja do artykułu Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019-2020 32.jpg

Nagrody przyznane są w następujących kategoriach:

 • Najlepszy Sportowiec;
 • Najlepszy Młody Sportowiec;
 • Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny;
 • Najlepszy Trener;
 • Za całokształt działalności w zakresie sportu.


Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna:

 • za osiągnięte wyniki sportowe w:
  1. międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach olimpijskich;
  2. międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach osób niepełnosprawnych;
  3. współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez ministra właściwego w sprawach sportu.
 • za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
 • w uznaniu za całokształt działalności w zakresie sportu.


Regulamin określający warunki oraz tryb przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w załączeniu

fot.pixabay

 

Pliki do pobrania

facebook