Dodana: 18 lipiec 2016 14:40

Zmodyfikowana: 12 wrzesień 2017 12:58

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Województwo Podlaskie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, zrealizowało projekt pn. Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki.

Cel projektu - poprawa atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju między innymi poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury turystycznej dzięki której możliwe jest zarówno rozszerzenie oferty turystycznej jak i wydłużenie sezonu turystycznego w regionie przy jednoczesnym wykorzystaniu jego wyjątkowego bogactwa środowiska przyrodniczego i kulturowego.

W ramach projektu realizowanego w latach 2012-2014 wybudowano:

  • elektryczny wyciąg nart wodnych z torem jazdy o długości 1000 m,
  • park linowy z czterema trasami o różnym stopniu trudności,
  • ściankę wspinaczkową o wysokości 8 m i pow. 80 m2.

W/w obiekty zlokalizowano nad jeziorem Szelment Wielki w gminach Jeleniewo i Szypliszki, powiat suwalski, w bezpośrednim sąsiedztwie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment, który od 2008 r. jest znanym w regionie ośrodkiem sportów zimowych.

Powstałe w ramach projektu obiekty wraz z sąsiadującą z nimi infrastrukturą WOSiR Szelment tworzą kompleks sportowo-rekreacyjny umożliwiający amatorom czynnego wypoczynku korzystanie latem z wyciągu nart wodnych, parku linowego i ścianki wspinaczkowej zaś zimą z wyciągów narciarskich i tras biegowych.

 

 

Na realizację projektu wydatkowano łącznie 8 584 868,70zł, w tym 4 554 565,69 zł stanowiło dofinansowanie z RPO WP na lata 2007 – 2013.

facebook