Dodana: 15 styczeń 2021 13:15

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2021 13:30

Trwa nabór do Nagród Sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego za rok 2020

Do końca stycznia br. można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego. Dotyczy to osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Kilkanaście pucharów stoi na stole, w tle czarne tło z pikselowym żubrem

Wyróżnienia są przyznane w pięciu kategoriach:

 1. Najlepszy Sportowiec;
 2. Najlepszy Młody Sportowiec;
 3. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny;
 4. Najlepszy Trener;
 5. Za całokształt działalności w zakresie sportu.

Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne:

 • za wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach olimpijskich, sportach osób niepełnosprawnych oraz współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez ministra właściwego w sprawach sportu,
 • za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz,
 • w uznaniu za całokształt działalności w zakresie sportu.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego:

 1. Kluby sportowe;
 2. Okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu;
 3. Organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej.

Wniosek oraz regulamin są dostępne w załączniku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Nagród Sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego za rok 2020 udziela Departament Edukacji, Sportu i Turystyki - Pani Katarzyna Kochan e-mail: katarzyna.kochan@wrotapodlasia.pl lub nr tel. 85 66 54 486.

 

Źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Oprac. Marcin Nawrocki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook