Dodana: 2 lipiec 2019 15:14

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2019 08:17

Wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej dzieci

Informowanie najmłodszych, a także ich opiekunów o ryzyku powstawania wad postawy ciała oraz promowanie racjonalnego żywienia – to tylko niektóre z założeń projektu, który zostanie zrealizowany na terenie powiatu białostockiego. Zarząd Województwa Podlaskiego dofinansował to przedsięwzięcie kwotą 981 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego-12.jpg

Projekt, który zostanie zrealizowany przez NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej Krzysztof Szarejko, jest odpowiedzią na coraz częściej występujące wśród dzieci w wieku 5-14 lat choroby spowodowane zniekształceniem kręgosłupa. Aby temu zapobiec, konieczna jest edukacja, która zwiększy świadomość na temat wad postawy ciała oraz następstw nieleczonych dysfunkcji ruchu. Na terenie powiatu białostockiego na takie wsparcie może liczyć co najmniej 11 tys. dzieci szkół podstawowych z klas I, IV i VI, oraz prawie 7 tys. opiekunów najmłodszych.

Projekt będzie realizowany nie tylko na poziomie edukacyjnym, ale również leczniczo-rehabilitacyjnym. Z usług leczniczych skorzysta 559 dzieci, w tym 296 najmłodszych, u których zdiagnozowano skoliozę i 263 ze schorzeniami kifozy i lordozy.

Przedsięwzięcie jest warte ponad milion złotych, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 981 tys. zł.

kg

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook