Dodana: 14 maj 2019 15:27

Zmodyfikowana: 14 maj 2019 16:02

Wsparcie uczniów i seniorów z regionu

Poprawa wyników w nauce uczniów szkół gminy Piątnica, dodatkowe zajęcia w przedszkolach gmin Kolno, Nowe Piekuty i Brańsk oraz zwiększenie opieki dla seniorów w Drohiczynie – na wykonanie tych zadań Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał we wtorek (14.05 br.) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu zarząd (5).jpg

Projekt realizowany na terenie gminy Piątnica jest skierowany do 98 uczniów i czterech nauczycieli szkół podstawowych w Dobrzyjałowie, Jeziorku, Olszynach i Rakowie-Boginiach. Pomoc jest konieczna ze względu na najsłabsze wyniki uczniów wymienionych placówek w skali regionu. Celem jest poprawa wyników dzięki dodatkowym zajęciom, wspierającym postawę kreatywną i przedsiębiorczą. Wartość projektu wyłonionego w ramach naboru RPOWP, przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, wynosi 136 tys. zł.Dofinansowanie z RPOWP - 129 tys. zł.

Z kolei w Kolnie na dodatkowe zajęcia rozwijające będą mogły liczyć dzieci z oddziału przedszkolnego SP nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. W ramach wsparcia przewidziany jest też zakup pomocy dydaktycznych do rozwoju kompetencji i umiejętności najmłodszych. Podczas zajęć dodatkowych uczestnicy zgłębią wiedzę z przedmiotów matematycznych, informatycznych i językowych. Projekt jest wart 64 tys. zł, dotacja z RPOWP 61 tys. zł. Konkurs przeprowadziła LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Dzieci otrzymają wsparcie także w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w Lachowie, Czerwonem i Zabielu, a więc na terenie gminy Kolno. Uczestnicy skorzystają również z zajęć dodatkowych z informatyki, matematyki i języków obcych. Projekt wybrany do dofinansowania w ramach naboru LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” wart jest 80 tys. zł, a dotacja z RPOWP wynosi 76 tys. zł.

W wyniku naboru LGD „Brama na Podlasie” projekty zrealizują oddziały przedszkolne szkół podstawowych gmin Brańsk i Nowe Piekuty. W SP w Chojewie, Domanowie i Holonkach57 uczniów skorzysta z dodatkowych zajęć z języka angielskiego, a także z robotyki i programowania. W planie jest również doposażenie punktów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne oraz wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na ten cel gmina Brańsk otrzymała 67 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu: 71 tys. zł. Natomiast w przedszkolach w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach 80 dzieci otrzyma szansę rozwoju dzięki warsztatom matematyczno-przyrodniczym, zajęciom z języka angielskiego, programowania i kołom kulinarnym. Wartość projektu: 84 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP: 80 tys. zł.

Ostatni projekt skierowany jest do osób starszych w Drohiczynie. Zostaną objęci jeszcze lepszą opieką poprzez zwiększenie o dodatkowych 20 miejsc w miejscowym klubie seniora, a także dziękiróżnorodnym zajęciom, które mają przeciwdziałać pogłębianiu ich niesamodzielności. Wartość projektu realizowanego na obszarze LGD „Tygiel Doliny Bugu” to 280 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 234 tys. zł.

 

 

 

 

 

facebook