Dodana: 11 wrzesień 2019 13:09

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2019 13:09

Wsparcie dla osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem i bezrobotnych

Blisko 700 tys. złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. To kwota dotacji, którą na dzisiejszym posiedzeniu przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego na dwa projekty wspierające społeczności lokalne. Skorzystają z nich mieszkańcy gmin Lipsk i Mońki.

Ilustracja do artykułu Zarząd 11 września 2019-5-11.JPG

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z gminą Lipsk pomoże 26 bezrobotnym, ubogim, mającym problemy z adaptacją i akceptacją społeczną. W ramach projektu kształtowane będą umiejętności uczestników, a efektem będzie wzrost kompetencji zawodowych i nowe możliwości zatrudnienia. W ramach aktywizacji potrzebujących przewidziane są warsztaty, kursy, szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, wsparcie pracowników socjalnych, mentora, animatora i brokera rynku pracy. Wartość tego projektu to 403 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 379 tys. zł.

Lokalnie pomagamy

To nazwa projektu, który zrealizuje gmina Mońki. Wsparcie uzyskają 24 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach i stażach zawodowych uczestnicy zdobędą nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, skorzystają też m.in. z porady psychologa. Projekt jest wart 305 tys. zł, z czego 290 tys. zł to dotacja z RPOWP.

Oba projekty uzyskały wsparcie w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Fundusz Biebrzański.

kg

 

facebook