Dodana: 28 czerwiec 2019 16:06

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2019 16:06

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ze wsparciem z budżetu województwa

Na wtorkowym (25.06) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzje o przyznaniu dotacji celowych z budżetu województwa Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w wysokości blisko 19,8 mln zł ( w tym współfinansowanie w kwocie blisko 5,6 mln zł z budżetu państwa). To o 6 mln zł więcej niż początkowo planowano.

Troje członków Zarządu przy stole. Przemawia wicemarszałek Marek Olbryś.

Już nie 16 a blisko 22 miliony złotych trafi do łomżyńskiego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Wyższa kwota dotacji  to efekt cen ofert przekraczających kwotę jaką WOPiTU przeznaczył na wykonanie inwestycji

- Zarówno Zarządowi Województwa Podlaskiego jak i mieszkańcom Ziemi Łomżyńskiej zależy na tym, aby wyremontować budynek po szpitalu zakaźnym w Łomży - inwestycja skierowana jest do osób, które bardzo tego potrzebują. Ponieważ wysoka cena przetargowa praktycznie utrzymała się, postanowiliśmy zwiększyć kwotę dotacji z budżetu województwa, aby zrealizować to zadanie. W ramach inwestycji powstanie także Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, świadczący opiekę osobom tego potrzebującym, stąd też nasza determinacja, żeby budynek został zmodernizowany – mówi Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Marek Olbryś.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy, tj.:

  • I ETAP - rozszerzenie działalności ośrodka, w efekcie czego ma powstać Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, realizujący świadczenia pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, świadczenia psychologa oraz kontynuację leczenia w zakresie nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitala. ZOL ma dysponować 30 miejscami, w tym 4 dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Stacjonarna opieka długoterminowa ma zostać rozszerzona o świadczenia w ramach pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej dedykowanej mieszkańcom miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego i sąsiednich powiatów.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE to kwota 2,1 mln zł, a wkład własny i koszty niekwalifikowane projektu - 2,4 mln zł, zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego.

  • II ETAP - realizowany przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa zakłada modernizację budynku w części dedykowanej na potrzeby prowadzenia dotychczasowej działalności w zakresie leczenia uzależnień.

Całkowita wartość II etapu wynosi ponad 17 mln zł, z czego z budżetu państwa zostaną sfinansowane wydatki w wysokości blisko 5, 6 mln zł, natomiast kwota prawie 12 mln zł będzie sfinansowana z budżetu Województwa Podlaskiego.

Łączna wartość inwestycji to blisko 22 mln zł. Ponad 14 mln zł zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego, kwota 5,6 mln zł zostanie wydatkowana z budżetu państwa, natomiast ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zostanie dofinansowana kwota 2,1 mln zł.

em

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook